Jobs

Let's check what is going on in nangu.TV.
Sales Engineer

We are looking for a colleague, who enjoys learning new things and is a self-starter. The ideal candidate will be both technically skilled and communicative. He / she will be a part of the sales team of 6 and will participate in developing new sales opportunities as well as dealing with the existing customers. The character of the role requires occassional travel (up to 30% of the time) both local and international.

Required experience, skills, personal characteristics:

 •  server sizing, platform sizing 
 •  DRM solutions and sizing 
 •  proposal evaluation (customer/supplier) 
 •  supplier negotiations 
 •  sales support 
 •  reporting workaround 
 •  product management minimum 
 •  contract and service level agreement experience 
 •  ISP or Telco experience welcome 
 •  office administrative 
 •  presentation skills 
 •  excellent command of Czech, fluent English, other languages welcome 
 •  team spirit 
 •  proactive attitude

 

Regular duties:

 • manage relationships with customers and prospects 
 • identify, qualify and develop new sales opportunities 
 • analyse potential markets, including their strengths, weaknesses, opportunities and threats 
 • design technical system solutions for video service providers 
 • collect requirements for new product development from market and assist in product development management 
 • cooperate closely with the Key Account Managers  


What we offer:

 • Friendly atmosphere of a smaller company
 • Flexible working hours
 • Quality working facilities
 • Refreshments in the workplace (coffee, tea, mineral water, cola, hot chocolate, fruit, etc.)
 • Regular in-house massages
 • Public transport coupon reimbursement
 • Training (language courses, conferences, internal training sessions)
 • Offices are easily reachable with free parking

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

 

 

SW Architect

The following keywords describe us best: IPTV, multiscreen, OTT, multimedia, streaming, OpenSource, Linux, timeshift.


Jobs Description:

 

cooperation in development of streaming applications

define tasks - communication with customers (consultation of functional design, architecture and other requirements for applications)

set effective solutions to meet client requirements and escalation of sub-tasks to development teams

creation of effective procedures based of implementing the requirements of the client, including the time and regularly reviewing the implementation of these award

control output (processed tasks) before delivery to the customer

close cooperation with the development teams and project management team

 

 Essential criteria:

 • Knowledge of technical English (passive is sufficient)
 • Excellent level of Czech
 • Analytical/technical mindset
 • Diligent, reliable
 • Active approach to problem-solving
 • Curious
 • Communicative
 • Cognizance of digital audio and video
 • Basic scripting (Bash or Python) and programming skills (ideally JavaScript and C++)
 • Basic knowledge of Linux OS
 • Knowledge of SQL
 • Network environment knowledge
 • Experience with version control systems (ideally Git)
 • At least 2 years SW Architectur experience 


What we offer:

 • Friendly atmosphere of a smaller company
 • Flexible working hours
 • Quality working facilities
 • Refreshments in the workplace (coffee, tea, mineral water, cola, hot chocolate, fruit, etc.)
 • Regular in-house massages
 • Public transport coupon reimbursement
 • Training (language courses, conferences, internal training sessions)
 • Offices are easily reachable with free parking

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů. Představu o něm si můžeš udělat např. z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;


Náplň pracovní činnosti: 

 • Detailní analýza a průzkum technického řešení nebo architektury SW komponent platformy a souvisejících funkcionalit
 • Definice zadání požadovaných funkcionalit - komunikace se zákazníky (konzultace funkčního designu a popisu požadavku) a vytváření související dokumentace
 • Zajištěni a dohled správné implementace funkcionalit skrz vývojové týmy
 • Účast na tendrech a projektech - analýza, definice a návrh technického řešení
 • Analýza a návrh rozvoje komponent platformy - inovace, optimalizace performance a škálovatelnosti, zefektivnění vývoje
 • Výstupní kontrola zpracovaných úkolů před dodáním k zákazníkovi
 • Úzká spolupráce s vývojovými týmy a projektovým managementem

Pro práci u nás požadujeme:

 • orientace v programování (C++ nebo Java/J2EE nebo JavasScript)
 • technickou AJ (stačí pasivně)
 • technické myšlení
 • analytické myšlení
 • pečlivost a zodpovědnost
 • aktivní řešení problémů
 • zvídavost
 • komunikativnost
 • povědomí o digitálním audiu a videu
 • základní znalost skriptování (bash nebo Python) a programování (ideálně Java, JavaScript a C++)
 • základní znalost OS Linux
 • znalost databází SQL
 • znalost síťového prostředí
 • zkušenost s verzovacími systémy (nejlépe Git)
 • Zkušenosti na pozici SW Architect nejméně 2 roky

Na co se u nás můžete těšit:

 • přátelská atmosféra menší firmy
 • flexibilní pracovní doba
 • kvalitní vybavení
 • občerstvení na pracovišti (káva, čaj, minerálky, Coca-Cola, horká čokoláda, ovoce...)
 • pravidelné masáže (přímo v budově)
 • proplácení roční jízdenky na pražskou MHD
 • možnost sebevzdělávání (jazykové kurzy, konference, interní školení)
 • dobrá dostupnost a bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možností okamžitého nástupu.

Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S Vašimi údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

 

C/C++ Developer

nangu.TV je úspěšná a rostoucí firma, která nabízí unikátní technologii pro přehrávání televize a videa na TV, PC a mobilních zařízeních prostřednictvím IP sítí. Pracujeme s předními mobilními operátory a poskytovateli televizního vysílání, jako jsou T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2, Orange, a další. Na nangu.TV je postavena například O2 TV: https://goo.gl/xNuJiY. I díky nám letos poprvé nespadl on-line přenos hokejového mistrovství světa: http://goo.gl/sM1BZs. O naší platformě se více dočteš na: http://nangu.tv/platform/.

Klíčová slova:
IPTV; multimedia; streaming; Open-source; Linux; git; C++; timeshift

Tým C/C+ neboli Backend se u nás věnuje například:

 • streamování videa po všemožných protokolech: HLS, RTSP, HTTP, DASH, ...
 • ukládání video dat (máme vlastní distribuovaný storage systém)
 • ladění našich komponent pro extrémní výkon na high-end serverech
 • Intergraci našich komponent do set-top-boxů

Pro práci u nás požadujeme:

 • Velmi solidní znalost C/C++
 • AJ (stačí pasivní)

Výhodou bude zkušenost s:

 • Linuxem
 • Skriptovacím jazykem jako třeba Python
 • sítěmi a multicasty, databázemi
 • verzovacími systémy – gitem
 • vývojem pro embedded systémy
 • Spíš než výčet technologií nás oslní to, jak rychle dokážeš do té další proniknout. U nás nikdo nenařizuje, jaké IDE, nástroje a Linuxovou distribuci použít, ale Windows tu moc neletí.

Jsou pro tebe zapeklité technické problémy výzvou, nikoliv trápením? Code review příležitostí k diskuzi, nikoliv otravou? Nebo máš nějaké příspěvky do Open-source? Přesně tebe hledáme, pojď nám to ukázat na pohovoru!

Na co se u nás můžeš těšit:

 • Masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce, ...
 • Parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • Hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • Bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Se Tvými údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontaktovat.

_____________________________________________________________________________________________________

nangu.TV is a successful and growing company offering unique technology for delivering TV and video content to TVs, PCs and mobile devices through IP networks. We cooperate with leading mobile operators and broadcasters, such as T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2 and Orange, among others. For example, O2 TV, a leading product marketed by O2 Czech Republic, is based on the nangu.TV platform: https://youtu.be/fMh-yMwS96Y. We also share in the success of the on-line broadcast of the recent Ice Hockey World Championships: http://goo.gl/sM1BZs. Read more about our platform at http://nangu.tv/platform/.

Keywords:
IPTV; multimedia; streaming; Open-source; Linux; git; C++; timeshift


The C/C++ (or as we say Backend) Team works mainly on:

 • video streaming over various protocols: HLS, RTSP, HTTP, DASH, etc.
 • storage of video data (we develop an in-house distributed storage system)
 • profiling of our components to achieve extreme performance on high-end servers
 • integration of our components to set-top-boxes
 • Essential criteria:
 • Deep knowledge of C/C++
 • English
 • Excellent level of Czech

We welcome previous experience with:

 • Linux
 • Scripting language such as Python
 • networks and multicast, databases
 • version control systems – e.g. git
 • development for embedded systems
 • The length of the list of technologies you have experience with is not as important to us as how quickly you are able to master a new one. Nobody here says what IDE, tools or Linux distribution you should use, but Windows won't get you far.

Is solving demanding technical problems a challenge, rather than bothersome, for you? Do you see code review as an opportunity for a good discussion, rather than an unnecessary annoyance? Or perhaps you have made some contributions to Open Source? If so, you're the one we're looking for; tell us all about it at our friendly and relaxed job interview!

With us, you can look forward to the following:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking


The position is full-time with possible immediate start.
All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

Senior Project Manager

We are looking for an experienced Project Manager to join our growing team. nangu.TV is a very successful interactive media platform used by internet service providers and telecommunication operators to deliver television and video on demand services both locally and internationally.

What our Project Manager does:

 • Supports the pre-sales and sales phase by providing relevant information regarding time demand estimates for individual projects (based on previous experience)
 • Defines a project, its objectives and time schedule with all involved parties, particularly the customer and concerned team leaders at nangu.TV
 • Provides administrative support for the projects (project documentation including the project plan)
 • Continuously oversees that the project plan is being met and proactively pinpoints the risks arising over time and puts forth solutions for their elimination or at least minimization
 • Regularly provides project status reports
 • Communicates with the customer and employees with the goal of fulfilling project objectives and requirements
 • Has deep knowledge of the nangu.TV product and is able to actively utilize it; routinely acquires new insight by studying newly added features
 • Meets with customers – locally as well as abroad

Expectations – personal characteristics:

 • General trust in the team, in people
 • Reliability, loyalty, team pride and enthusiasm for the product
 • Highly motivated to uncover solutions in difficult and pressing situations
 • Organized approach to problem-solving
 • Ability to take responsibility
 • Ability to admit a mistake
 • Ability to quickly grasp new technologies; passion for learning
 • Ability to clearly and tactfully communicate, especially when giving unpleasant news (courage)
 • Openness and innate ability to get along with various types of people

Expectations – formal:

 • University education – technical fields of study
 • At least 5 years project management experience in a target-driven company specializing in software development or IT delivery
 • At least some experience in software development or system integration
 • Experience with agile methods for software development
 • Experience managing a project within a smaller company of up to 50 employees
 • Solid ability in English; both verbal and written
 • Excellent level of Czech
 • Driver’s licence, type B

What we offer:

 • Opportunity to work in a successful and dynamic company
 • Pleasant and friendly working environment
 • International travel opportunities
 • Wide range of company benefits
 • Further training opportunities

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Hledáme zkušeného Project Managera, který posílí náš rostoucí tým. nangu.TV je úspešná interaktivní media platforma využívaná internetovými poskytovateli a telekomunikačními operátory pro dodávání televizních a video služeb u nás i v zahraničí.

Náplň práce:

 • Podporuje pre-sales a sales fázi poskytováním relevantních informací ohledně případné náročnosti projektu (na základě předchozích zkušeností)
 • Definuje projekt, jeho náplň a časový plán a to se všemi zainteresovanými stranami, zejména se zákazníkem a jednotlivými teamleadery ve společnosti nangu.TV
 • Realizuje administrativní podporu projektu (proj. dokumentace včetně proj. plánu)
 • Sleduje průběžné plnění projektu a proaktivně upozorňuje na rizika, která z daného průběhu vyplývají, navrhuje možnosti pro jejich eliminaci, nebo alespoň snížení
 • Reportuje průběžné plnění projektu
 • Komunikuje se zákazníkem a se zaměstnanci s cílem efektivně splnit zadání projektu
 • Má velmi dobrou znalost produktu nangu.TV a je schopen ji aktivně využít. Znalosti produktu si průběžně udržuje studiem aktuálních funkcionalit.
 • Osobně se setkává se zákazníky - i v zahraničí

Předpoklady - vlastnosti:

 • důvěra v tým, obecně v lidi
 • spolehlivost a loajalita týmu - hrdost na tým, zanícení pro produkt
 • vysoká motivace hledat řešení i v kritických situacích a pod tlakem
 • systematický přístup k řešení problémů/situací
 • schopnost nést zodpovědnost
 • schopnost uznat chybu
 • schopnost porozumět technologiím, touha poznávat nové věci
 • schopnost jasné a korektní komunikace zejména v případě sdělování nepříjemných faktů (odvaha)
 • otevřenost a velmi dobrá schopnost vyjít s lidmi

Předpoklady - formální

 • universitní vzdělání technického směru
 • alespoň 5 let praxe v oblasti řízení projektů SW vývoje nebo IT dodávky ve firmě zameřené na výkon
 • alespoň krátká praxe v roli SW developera nebo systémového integrátora
 • zkušenosti s agilními metodami pro SW vývoj
 • zkušenosti s řízením projektu v malé firmě do 50 lidí
 • velmi dobrá znalost angličtiny slovem i písmem
 • řidičské oprávnění skupiny B

 Co nabízíme:

 • práce v úspěšné a dynamické společnosti
 • příjemný a přátelský tým
 • příležitosti k cestování
 • pestrou nabídku benefitů
 • možnosti dalšího vzdělávání 

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

iOS Developer

Come be part of the IPTV revolution! As media consumption moves from big screens to mobile devices, an opportunity for skilled iOS developers presents itself. Enjoys the start up spirit with the backing of a well established company while working on the newest technologies and interesting challenges.

We are nangu.TV and we are the market leader in IPTV solutions in the Czech Republic. Hundreds of thousands of people watch videos delivered through our product. This video from our business partner shows some of what we have accomplished https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

We value our people. We strive for great teams and a friendly workplace. You will fit right in :-)

What we expect from you:

 • Development of applications for iOS
 • Help design and improve the architecture of our applications
 • Work within a small cross functional team (design, development, testing)
 • Participation in mobile UX design
 • Adhering to Agile methodology

To accomplish this, you will need:

 • Communication skills necessary for successful day-to-day team operations
 • Software engineering knowledge
 • At least 1 year experience with iOS
 • Fluent in Czech or English
 • English at a level to understand technical documentation

These will help you excel further:

 • Reference projects available in App Store
 • App store / Test Flight deployment knowledge
 • UX design skills
 • Experience with media streaming technologies
 • Knowledge of other mobile platform and programming languages

What we can offer you:

 • Competitive salary and performance based bonuses
 • Flexible working hours
 • In house massages
 • Free Prague public transport
 • Free parking
 • Wide range of free beverages and fruit in the office
 • Chance to broaden your UI/UX design knowledge
 • Opportunity to to also contribute to Android development
 • Work on interesting technology with friendly colleagues that have a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • No corporate BS :-)

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Buďte součástí IPTV revoluce! S přesunem videa z televizních obrazovek na mobilní zařízení přichází i nová příležitost pro šikovného iOS Developera. Jsme mladá firma s duší start-upu, která zároveň poskytuje zázemí firmy v našem regionu zavedené. Výzvy, které vás u nás čekají budete zdolávat s využitím nejnovějších technologií.

Jsme nangu.TV, leader na trhu IPTV řešení v České a Slovenské republice. Stovky tisíc uživatelů denně sledují videa s využitím naší platofrmy. Tady se můžete podívat, jak náš produkt vypadá: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Vážíme si našich lidí, jedinečnosti, kterou každý z nich celku přináší. Naší prioritou i nadále zůstává týmová a přátelská atmosféra, která umožňuje novým lidem snadno “zapadnout”.

Co pozice obnáší: 

 • Vývoj aplikací pro iOS, které uživatelům umožní používat všechny vymoženosti naší platformy: interaktivní TV vysílání, archiv pořadů, virtuální videopůjčovna, ovládání domácí TV
 • Spolupráce na tvorbě a optimalizaci architektury našich aplikací
 • Práci v menším “multifunkčním” ;-) týmu (design, development, testing)
 • Podílení se na designu UX pro mobilní zařízení
 • Využívání agilní metodologie řízení projektů
 • Skills & Requirements

 Co k tomu budete potřebovat: 

 • Zkušenost s vývojem pro iOS
 • Plynulou češtinu
 • Alespoň mírně pokročilou angličtinu (porozumění a psaní technické dokumentace)

Co vám ještě pomůže: 

 • Ukázka vašich projektů ke shlédnutí na App Store
 • Znalost práce s App store / Test Flight
 • Zkušenost / cit pro UX design
 • Předchozí zkušenost s jinými mobilními platformami nebo programovacími jazyky
 • Zájem o nové technologie, například jazyk Swift

Co vám nabídneme: 

 • Zajímavé platové ohodnocení spolu s výkonovým bonusovým systémem
 • Klouzavou pracovní dobu
 • Masáže na pracovišti
 • Plně hrazený roční MHD kupon
 • Bezproblémové parkování
 • Širokou škálu studených i teplých nápojů
 • Možnost rozšířit si obzory v oblasti UI/UX designu
 • Šanci přispívat svými nápady i do oblasti vývoje Android aplikace
 • Práce na zajímavém produktu, který je vidět
 • Skvělý tým kolegů, kteří mají smysl pro humor
 • Neformální akce jako fotbálek, poker, frisbee, hospoda, kola
 • Žádný korporátní dress code, apod.

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontaktovat.

Java Developer

We are nangu.TV. Although our name may not be recognizable by many, TV and VoD content delivered through our product is watched by hundreds of thousands of people every day. This video should help give you an idea of what we do: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

The following keywords describe us best: IPTV, multiscreen, OTT, multimedia, streaming, OpenSource, Linux, timeshift.

Common tasks of the Java team include:

 • Development of the core of the platform containing all the business logic
 • Development of further components that expand the middleware functionality (e.g. SingleSignOn, fulltext search, messaging)

Criteria:

 • Spring Framework
 • ORM, JPA
 • Linux
 • SQL
 • Technical English (passive is sufficient)
 • Excellent level of Czech
 • Common land and water sports such as office slalom, wrestling in the coffee queue, jumping over illusory hurdles, swimming in the technology sea :-)

What we offer:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů. Představu o něm si můžeš udělat např. z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;

Java tým se u nás věnuje například:

 • vývoji srdce platformy zahrnující veškerou business logiku
 • vývoji dalších komponent platformy rozšiřující funkcionalitu middleware (např. SingleSignOn, fulltextové vyhledávání, messaging)

Na této pozici se budeš účastnit projektů pro významné české i zahraniční IPTV poskytovatele.

Pro práci u nás se ti bude hodit předchozí zkušenost s:

 • Spring Frameworkem
 • ORM, JPA
 • Linuxem
 • SQL
 • technickou AJ (stačí pasivně)
 • běžnými suchozemskými a vodními sporty, zejména slalomem mezi kancelářemi, wrestlingem ve frontě na kávovar, skokem přes zdánlivé překážky, plaváníem v moří technologií ;-)

Na co se u nás můžeš těšit:

 • masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce,...
 • parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.