Jobs

Let's check what is going on in nangu.TV.
QA Manažer

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů. Představu o něm si můžeš udělat např. z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;

Co u nás budete dělat?

Co u nás budeš dělat:

 • nejprve se budeš seznamovat s naším testovacím prostředím a platformou
 • analýza firemních pracovních testovacích procesů s následnou úpravou
 • specifikaci akceptačních testů
 • komunikaci s dodavateli (v češtině)
 • odborný dozor Testerů, kontrola kvality výstupních testů
 • kontrola výstupu (zpracovaných úkolů) před dodání k zákazníkovi
 • definovat zadání - komunikace se zákazníky (konzultace funkčního designu, architektury a požadavků) a eskalace směrem k Testerům
 • nastavit efektivní řešení odpovídající požadavkům klienta a eskalace dílčích úkolů do vývojových týmů
 • tvorba efektivních postupů zavádění požadavků klienta, včetně časové náročnosti a pravidelná kontrola plnění těchto zadání

Jaké zkušenosti u nás určitě uplatníte?

Jaké zkušenosti u nás určitě uplatníte:

 • prokazatelná zkušenost s nastavováním testovacích procesů
 • zkušenost s automatizovaným testováním a psaním technické dokumentace
 • orientace v programování (C++ nebo Java/J2EE nebo Javascript)
 • technickou AJ (stačí pasivně)
 • technické myšlení
 • pečlivost a zodpovědnost
 • aktivní řešení problémů
 • zvídavost

Výhodou bude, pokud budete umět:

Výhodou bude, pokud budete umět:

 • zájem o vedení lidí
 • povědomí o digitálním audiu a videu
 • základní znalost skriptování (bash nebo Python) a programování (ideálně Java, JavaScript a C++)
 • základní znalost OS Linux
 • znalost databází SQL
 • znalost síťového prostředí
 • zkušenost s verzovacími systémy (nejlépe Git)

Na co se u nás můžete těšit?

Na co se u nás můžete těšit:

 • Stabilitu české společnosti – nejsme závislí na rozhodnutí investora
 • Flexibilní pracovní dobu (10-16h core )Home Office, Sick Days
 • Věkově smíšený kolektiv
 • Politika zaměstnance – zaměstnanec je pro nás kapitál, který je potřeba si hýčkat
 • Nemusíš se bát kohokoliv na cokoliv zeptat, neshodíš se
 • Masáže na pracovišti a v pracovní době
 • Profesní rozvoj, který je ke všemu finančně ohodnocen, také hradíme profesní a odborná vzdělávání, včetně obchodních skills
 • Pitný režim je zde zajištěn v podobě dobré kávy, čaje, limonád a různých druhů Cocacol
 • Čerstvé ovoce na pracovišti
 • Proplácení MHD kuponů
 • A jiné standardní benefity (zvýhodněný mobilní tarif, stravenky, finanční bonusy)
Java Script - AngularJS/React Developer


Hledáme nadšeného AngularJS/React vývojáře pro tým zabývající se tvorbou webové aplikace, která je součástí IPTV platformy a umožňuje sledování televize na PC.

Co pozice obnáší:

 • Vývoj webové aplikace, která umožňuje kromě sledování živé televize i používání TV archivu, nahrávání pořadů nebo přehrávání filmů z videopůjčovny.
 • Práci v malém týmu složeném z vývojářů a testera.
 • Využívání agilní metodologie řízení projektů.

Co k tomu budete potřebovat:

 • Výbornou znalost JavaScriptu.
 • Zkušenost s frameworkem AngularJS / React.
 • Dobrou znalost CSS (případně LESS).
 • Alespoň mírně pokročilou angličtinu (porozumění a psaní technické dokumentace).

Co vám ještě pomůže:

 • Zkušenost s jinými programovacími jazyky (PHP, Python apod.).
 • Uživatelská znalost Linuxu.
 • Znalost práce s Gitem a Jira.
 • Ukázka vašeho kódu.

 

Na co se u nás můžeš těšit:

* Masážena pracovišti a v pracovní době, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce, ... 
* Parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit 
* Bezproblémové parkování 

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem. 


JavaScript Developer

nangu.TV is not an application as such; it is more of an ecosystem enabling us put together a product according to a specific setting. It consists of a number of interesting components, some of which you might not expect of JavaScript.

The development is continuous. You can find a program code that has been used and improved over the course of several years. We operate mainly in an Open-Source environment.

The following is what we work on in the long-term:

 • Real-time messaging (RabbitMQ) between applications
 • Ecosystem for running external HTML5 applications (w3c widgets), development of SDK to support their creators
 • Development of an original user interface for a large TV screen and remote control
 • GUI framework, Window manager
 • Development of a UI media (audio/video) player with interesting features such as TimeShifting
 • System to be used for customised product builds, dozens of support libraries
 • A number of various applications, such as EPG browser, VoD library, games
 • TV applications, social network integration, RSS reader, etc.
 • Other interesting technologies, e.g. OAuth, DLNA

Essential criteria:

 • Thorough knowledge/experience in JavaScript programming or strong motivation to gain such experience
 • Ability and desire to code in an efficient manner to produce high quality, useful coding
 • Enjoyment in learning new things, exploring how things work, what causes problems
 • Reliability
 • Excellent level of Czech

Desirable criteria:

 • Programming in another language: Ruby, Python, PHP, Java, C/C++
 • Previous experience developing web or network applications, knowledge of HTTP
 • Interest in UI design, human-machine interaction
 • Previous projects that can be used as references
 • Previous experience in embedded device development

The position is either full-time or part-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

So, what does the application look like?

At the beginning, we mentioned that the main application is coded in JavaScript containing various components. The entire application runs in a browser (similar to a Java application running in JVM). In our case, it often is not a desktop-based browser, but one that is built-in (an embedded browser). Most often the device is an STB - set-top box. Generally speaking, it is a box the end-users connect to their TVs (e.g. through HDMI) and thus can receive content from various sources. The diagram below depicts the architecture of a typical STB:

An STB is actually like a computer with Linux. The difference lies in the architecture; it can be, e.g. SH4 or ARM. What they have in common is that they are so-called SoC (System on Chip) platforms. Most of the chipset is directly integrated into the outer part of a processor and as a result, the external components are relatively few.

The portal application yields an environment enabling the operation and development of other applications. Consequently, the architecture in many ways resembles a miniature operation system.

Within it is found services for communication with the external world external world (end-device API implementation, see http://api.nangu.tv) real time messaging (IM), application management and imaging (Window manager). In addition, of course, it also is concerned with components that handle multimedia viewing.

_____________________________________________________________________________________________________

Nangu.TV není jedna aplikace, spíše ekosystém dovolující napsat a sestavit produkt podle konkrétního zadání. Obsahuje řadu zajímavých komponent, z nichž některé byste (možná) v Javascriptu nečekali.

Vyvíjíme dlouhodobě. Najdete u nás kód, který se roky zdokonaluje a používá v různých aplikacích. Pracujeme převážně v Linuxovém Open-Source prostředí.

Co u nás v Javascriptu najdete a na čem dlouhodobě pracujeme:

 • Real-time messaging (RabbitMQ) mezi aplikacemi
 • Ekosystém pro běh externích HTML5 aplikací (w3c widgets), vývoj SDK propodporu jejich autorů
 • Vývoji originálního uživatelského rozhraní pro velkou TV obrazovku a dálkové ovládání
 • GUI framework, Window manager
 • Vývoji UI media (audio/video) playeru se zajímavými funkcemi jako TimeShifting
 • Systém pro kustomizované buildy produktu, desítky podpůrných knihoven
 • Řadu konkrétních aplikací, například: EPG browser, VoD knihovna, hry
 • Televizní aplikace, integrace sociálních sítí, RSS čtečka, a jiné
 • Další zajímavé technologie, např. OAuth, DLNA

Předpoklady:

 • Znáte důkladně programování v JavaScriptu nebo máte chuť si takovou znalost doplnit
 • Chcete psát efektivní, kvalitní a užitečný kód
 • Baví Vás učit se novým věcem, zajímá Vás jak věci fungují, co je podstatou problémů
 • Je možné se na Vás spolehnout

Vaší výhodou bude pokud:

 • Umíte programovat v některém dalším jazyce Ruby/Pythonu/PHP/Java/C/C++
 • Máte zkušenost s vývojem webových nebo síťových aplikací, znalost HTTP
 • Zajímá Vás problematika návrhu uživatelských rozhraní, interakce člověk-stroj
 • Máte již projekty, které poslouží jako reference
 • Máte zkušenosti s vývojem pro embedded zařízení

Pozice je na plný nebo zkrácený úvazek s možností okamžitého nástupu.

Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S Vašimi údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Jak tedy aplikace vypadá:

V úvodu článku jsme zmiňovali, že hlavní aplikace je opravdová aplikace napsaná v JavaScriptu obsahující různé komponenty. Celá aplikace běží v prohlížeči (obdobě jako Java aplikace běží v JVM). V našem případě se ale často nejedná o prohlížeč na vašem desktopu, ale prohlížeč zabudovaný (embedded browser). Nejčastější zařízení je STB - set-top box. Tedy krabička, kterou si koncový uživatel připojí ke svojí televizi např. přes HDMI a pomocí ní může přijímat obsah z různých zdrojů. Schéma níže zachycuje architekturu typického STB:

STB je de fakto počítač s Linuxem. Architektury se používají různé, třeba SH4 nebo ARM. Společné často mají, že se jedná o tzv SoC (System on Chip) platformy. Většina chipsetu je přímo integrovaná do pouzdra procesoru a množství externích součástek je tedy poměrně malé.

Portálová aplikace sama o sobě představuje prostředí pro běh a vývoj dalších aplikací. Proto její architektura může v mnoha ohledech připomínat malý operační systém:

Najdete v ní služby pro komunikaci s vnějším světem (implementace end-device API, viz http://api.nangu.tv) a zasílání zpráv v reálném čase (IM). Správu aplikací a vykreslování (Window manager). A samozřejmě i části, které se starají o řízení zobrazení multimédií.

C/C++ Developer

nangu.TV je úspěšná a rostoucí firma, která nabízí unikátní technologii pro přehrávání televize a videa na TV, PC a mobilních zařízeních prostřednictvím IP sítí. Pracujeme s předními mobilními operátory a poskytovateli televizního vysílání, jako jsou T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2, Orange, a další. Na nangu.TV je postavena například O2 TV: https://goo.gl/xNuJiY. I díky nám letos poprvé nespadl on-line přenos hokejového mistrovství světa: http://goo.gl/sM1BZs. O naší platformě se více dočteš na: http://nangu.tv/platform/.

Klíčová slova:
IPTV; multimedia; streaming; Open-source; Linux; git; C++; timeshift

Tým C/C+ neboli Backend se u nás věnuje například:

 • streamování videa po všemožných protokolech: HLS, RTSP, HTTP, DASH, ...
 • ukládání video dat (máme vlastní distribuovaný storage systém)
 • ladění našich komponent pro extrémní výkon na high-end serverech
 • Intergraci našich komponent do set-top-boxů

Pro práci u nás požadujeme:

 • Velmi solidní znalost C/C++
 • AJ (stačí pasivní)

Výhodou bude zkušenost s:

 • Linuxem
 • Skriptovacím jazykem jako třeba Python
 • sítěmi a multicasty, databázemi
 • verzovacími systémy – gitem
 • vývojem pro embedded systémy
 • Spíš než výčet technologií nás oslní to, jak rychle dokážeš do té další proniknout. U nás nikdo nenařizuje, jaké IDE, nástroje a Linuxovou distribuci použít, ale Windows tu moc neletí.

Jsou pro tebe zapeklité technické problémy výzvou, nikoliv trápením? Code review příležitostí k diskuzi, nikoliv otravou? Nebo máš nějaké příspěvky do Open-source? Přesně tebe hledáme, pojď nám to ukázat na pohovoru!

Na co se u nás můžeš těšit:

 • Masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce, ...
 • Parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • Hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • Bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Se Tvými údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontaktovat.

_____________________________________________________________________________________________________

nangu.TV is a successful and growing company offering unique technology for delivering TV and video content to TVs, PCs and mobile devices through IP networks. We cooperate with leading mobile operators and broadcasters, such as T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2 and Orange, among others. For example, O2 TV, a leading product marketed by O2 Czech Republic, is based on the nangu.TV platform: https://youtu.be/fMh-yMwS96Y. We also share in the success of the on-line broadcast of the recent Ice Hockey World Championships: http://goo.gl/sM1BZs. Read more about our platform at http://nangu.tv/platform/.

Keywords:
IPTV; multimedia; streaming; Open-source; Linux; git; C++; timeshift


The C/C++ (or as we say Backend) Team works mainly on:

 • video streaming over various protocols: HLS, RTSP, HTTP, DASH, etc.
 • storage of video data (we develop an in-house distributed storage system)
 • profiling of our components to achieve extreme performance on high-end servers
 • integration of our components to set-top-boxes
 • Essential criteria:
 • Deep knowledge of C/C++
 • English
 • Excellent level of Czech

We welcome previous experience with:

 • Linux
 • Scripting language such as Python
 • networks and multicast, databases
 • version control systems – e.g. git
 • development for embedded systems
 • The length of the list of technologies you have experience with is not as important to us as how quickly you are able to master a new one. Nobody here says what IDE, tools or Linux distribution you should use, but Windows won't get you far.

Is solving demanding technical problems a challenge, rather than bothersome, for you? Do you see code review as an opportunity for a good discussion, rather than an unnecessary annoyance? Or perhaps you have made some contributions to Open Source? If so, you're the one we're looking for; tell us all about it at our friendly and relaxed job interview!

With us, you can look forward to the following:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking


The position is full-time with possible immediate start.
All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

Senior Project Manager

We are looking for an experienced Project Manager to join our growing team. nangu.TV is a very successful interactive media platform used by internet service providers and telecommunication operators to deliver television and video on demand services both locally and internationally.

What our Project Manager does:

 • Supports the pre-sales and sales phase by providing relevant information regarding time demand estimates for individual projects (based on previous experience)
 • Defines a project, its objectives and time schedule with all involved parties, particularly the customer and concerned team leaders at nangu.TV
 • Provides administrative support for the projects (project documentation including the project plan)
 • Continuously oversees that the project plan is being met and proactively pinpoints the risks arising over time and puts forth solutions for their elimination or at least minimization
 • Regularly provides project status reports
 • Communicates with the customer and employees with the goal of fulfilling project objectives and requirements
 • Has deep knowledge of the nangu.TV product and is able to actively utilize it; routinely acquires new insight by studying newly added features
 • Meets with customers – locally as well as abroad

Expectations – personal characteristics:

 • General trust in the team, in people
 • Reliability, loyalty, team pride and enthusiasm for the product
 • Highly motivated to uncover solutions in difficult and pressing situations
 • Organized approach to problem-solving
 • Ability to take responsibility
 • Ability to admit a mistake
 • Ability to quickly grasp new technologies; passion for learning
 • Ability to clearly and tactfully communicate, especially when giving unpleasant news (courage)
 • Openness and innate ability to get along with various types of people

Expectations – formal:

 • University education – technical fields of study
 • At least 5 years project management experience in a target-driven company specializing in software development or IT delivery
 • At least some experience in software development or system integration
 • Experience with agile methods for software development
 • Experience managing a project within a smaller company of up to 50 employees
 • Solid ability in English; both verbal and written
 • Excellent level of Czech
 • Driver’s licence, type B

What we offer:

 • Opportunity to work in a successful and dynamic company
 • Pleasant and friendly working environment
 • International travel opportunities
 • Wide range of company benefits
 • Further training opportunities

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Hledáme zkušeného Project Managera, který posílí náš rostoucí tým. nangu.TV je úspešná interaktivní media platforma využívaná internetovými poskytovateli a telekomunikačními operátory pro dodávání televizních a video služeb u nás i v zahraničí.

Náplň práce:

 • Podporuje pre-sales a sales fázi poskytováním relevantních informací ohledně případné náročnosti projektu (na základě předchozích zkušeností)
 • Definuje projekt, jeho náplň a časový plán a to se všemi zainteresovanými stranami, zejména se zákazníkem a jednotlivými teamleadery ve společnosti nangu.TV
 • Realizuje administrativní podporu projektu (proj. dokumentace včetně proj. plánu)
 • Sleduje průběžné plnění projektu a proaktivně upozorňuje na rizika, která z daného průběhu vyplývají, navrhuje možnosti pro jejich eliminaci, nebo alespoň snížení
 • Reportuje průběžné plnění projektu
 • Komunikuje se zákazníkem a se zaměstnanci s cílem efektivně splnit zadání projektu
 • Má velmi dobrou znalost produktu nangu.TV a je schopen ji aktivně využít. Znalosti produktu si průběžně udržuje studiem aktuálních funkcionalit.
 • Osobně se setkává se zákazníky - i v zahraničí

Předpoklady - vlastnosti:

 • důvěra v tým, obecně v lidi
 • spolehlivost a loajalita týmu - hrdost na tým, zanícení pro produkt
 • vysoká motivace hledat řešení i v kritických situacích a pod tlakem
 • systematický přístup k řešení problémů/situací
 • schopnost nést zodpovědnost
 • schopnost uznat chybu
 • schopnost porozumět technologiím, touha poznávat nové věci
 • schopnost jasné a korektní komunikace zejména v případě sdělování nepříjemných faktů (odvaha)
 • otevřenost a velmi dobrá schopnost vyjít s lidmi

Předpoklady - formální

 • universitní vzdělání technického směru
 • alespoň 5 let praxe v oblasti řízení projektů SW vývoje nebo IT dodávky ve firmě zameřené na výkon
 • alespoň krátká praxe v roli SW developera nebo systémového integrátora
 • zkušenosti s agilními metodami pro SW vývoj
 • zkušenosti s řízením projektu v malé firmě do 50 lidí
 • velmi dobrá znalost angličtiny slovem i písmem
 • řidičské oprávnění skupiny B

 Co nabízíme:

 • práce v úspěšné a dynamické společnosti
 • příjemný a přátelský tým
 • příležitosti k cestování
 • pestrou nabídku benefitů
 • možnosti dalšího vzdělávání 

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Java Developer

We are nangu.TV. Although our name may not be recognizable by many, TV and VoD content delivered through our product is watched by hundreds of thousands of people every day. This video should help give you an idea of what we do: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

The following keywords describe us best: IPTV, multiscreen, OTT, multimedia, streaming, OpenSource, Linux, timeshift.

Common tasks of the Java team include:

 • Development of the core of the platform containing all the business logic
 • Development of further components that expand the middleware functionality (e.g. SingleSignOn, fulltext search, messaging)

Criteria:

 • Spring Framework
 • ORM, JPA
 • Linux
 • SQL
 • Technical English (passive is sufficient)
 • Excellent level of Czech
 • Common land and water sports such as office slalom, wrestling in the coffee queue, jumping over illusory hurdles, swimming in the technology sea :-)

What we offer:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů. Představu o něm si můžeš udělat např. z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;

Java tým se u nás věnuje například:

 • vývoji srdce platformy zahrnující veškerou business logiku
 • vývoji dalších komponent platformy rozšiřující funkcionalitu middleware (např. SingleSignOn, fulltextové vyhledávání, messaging)

Na této pozici se budeš účastnit projektů pro významné české i zahraniční IPTV poskytovatele.

Pro práci u nás se ti bude hodit předchozí zkušenost s:

 • Spring Frameworkem
 • ORM, JPA
 • Linuxem
 • SQL
 • technickou AJ (stačí pasivně)
 • běžnými suchozemskými a vodními sporty, zejména slalomem mezi kancelářemi, wrestlingem ve frontě na kávovar, skokem přes zdánlivé překážky, plaváníem v moří technologií ;-)

Na co se u nás můžeš těšit:

 • masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce,...
 • parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Senior Key Account Manager

We are looking for an experienced Key Account Manager to be responsible for development of foreign markets. nangu.TV is a very successful interactive media platform used by internet service providers and telecommunication operators to deliver television and video on demand services. Currently we are expanding our operations in Eastern Europe.

 

Essential criteria:

 • Minimum 5 years experience in Telecommunications/AV equipment/IT

 • At least 4 years experience as a Senior Key Account Manager

 • Solid technical knowledge

 • International experience, market acquisitions (experience in the Balkans or the Near East is welcome)

 • Excellent level of Czech, fluent English; German, French or Russian would be an advantage

 • Independence and self-reliance

 • Business contacts within the targeted regions 

  analytical thinking and the ability to be active on foreign markets is an essential condition

   

  Desirable criteria:

 • Professional training in the following areas: negotiations, time management, assertiveness

 • Technical requirements: ability and desire to learn

 • Creativity, motivation, enthusiasm, energy, communicative nature

 • References available upon request

 • Audio/video related knowledge or expertise

 • Ability to expand entrusted markets and build local contacts 

   

  What you can expect:

 • A friendly team

 • Up to 50% of work time travelling (mostly abroad)

 • Appropriate remuneration package

 • A variety of company benefits

 • Further training opportunities

   

  The position is full-time with possible immediate start.

   

  If interested in this opportunity, please send your CV and a short cover letter to jobs@nangu.tv.

   

  Please state the name of the position in the subject of your message.

  All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal dataonly for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Hledáme do našeho týmu zkušeného obchodníka, který by se staral o zahraniční trhy. nangu.TV je velmi úspešná interkativní media platforma využívaná internetovými poskytovateli a telekomunikačními operátory pro dodávání televizních a video služeb. Aktuálně rozšiřujeme své působení ve východní Evropě.

 

 

Požadujeme:

 • zkušenost min. 5 let v oboru z prostředí telekomunikací, A/V techniky, případně IT

 • zkušenost min. 3 roky na pozici Key Account Manager

 • hlubší technické znalosti

 • mezinárodní zkušenosti, akvizice (zkušenost s Balkánem, Blízkým východem výhodou)

 • výbornou znalost ČJ; AJ min. na komunikativní úrovni; NJ, FRJ, RJ nebo další jazyk výhodou¨

 • samostatnost a schopnost sebeřízení

 • kontakty v regionech

   

  Oceníme, když kandidát bude mít:

 • absolvovaná školení: vyjednávání, time management, asertivita

 • technické znalosti: schopnost a chuť učit se

 • kreativita, dravost, motivace, energie, komunikativní schopnosti

 • reference na vyžádání

 • znalosti v oblasti audiovizuální technologie

 • schopnost rozvoje svěřených trhů, budování lokální kontaktů

   

  Co můžete očekávat:

 • přátelský kolektiv

 • až 50 % pracovního času stráveného cestováním

 • odpovídající ohodnocení

 • pestrou nabídku benefitů

 • možnost dalšího vzdělávání

   

  V případě Vašeho zájmu o spolupráci, zašlete prosím emailem na adresu jobs@nangu.tv svůj strukturovaný životopis. Do předmětu mailu uveďte pozici, o kterou máte zájem. Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné.

   

  Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Senior Linux Administrator

nangu.TV is a successful  and growing company offering unique technology for delivering TV and video content to various end devices. We cooperate with leading mobile operators and broadcasters, such as T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2, Orange, etc. O2 TV, a renowned product marketed by O2 Czech Republic, is also based on the nangu.TV platform: https://youtu.be/fMh-yMwS96Y.

nangu.TV is an open platform for IPTV and multimedia distribution. Have a look at what nangu.TV has to offer: http://nangu.tv/platform/

We at nangu.TV believe in the openness of software and systems. We build upon popular as well as lesser known OSS (Open Source Software) projects. We further believe that we should also give back to the community and actively support it.

Each day during peak hours, we exceed 155Gbps of delivered unicast data; we have cumulative storage capacity of over 6PB. Television is simply a part of many people’s everyday lives.

Our team is growing!

We are now looking to expand our Operations team. The team currently consists of 6 Linux Administrators and an experienced Team Leader.

Who we are looking for and what the responsibilities will be:

 • Platform server installations and configurations (IPTV platform components, third party DRM systems, support services), solving daily 2nd level operational issues, supervision of platform components and OS upgrades
 • 2nd level of IPTV platform customer support, especially concerning server components, OS, diagnosing HW and network problems
 • Overseeing 24/7 accessibility of our customers’ platforms and the central services of nangu.TV
 • Cooperation in the development of the system focusing on monitoring, security, central control, deployment and other support tools
 • Providing expert know-how to members of the Junior team, providing backup emergency support

Essential criteria:

 • Previous experience managing Linux installations (Debian GNU/Linux would be an advantage)
 • Thorough knowledge of Linux
 • Good level of TCP/IP knowledge (server network stack configuration, debugging network problems from the server and end device point of view)
 • Knowledge of databases (experience running a relational database, ideally PostgreSQL or Oracle; SQL knowledge)
 • Excellent level of Czech, solid ability in both spoken and written English (technical language in particular is essential)

Desirable criteria:

 • Knowledge of server HW
 • IPTV environment experience
 • Knowledge of PostgreSQL, Oracle, Cassandra databases
 • Knowledge of Cisco IOS (switches, content switches), F5 BIG-IP
 • Scripting in any of the following languages: Python, Perl, Bash
 • Experience with automatic deployment and configuration
 • Experience running HA or HPC applications and clusters
 • Experience tuning kernels, network stacks and server applications (Apache, JBoss, PostgreSQL, etc.)

What we offer:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking

The position is full-time with possible immediate start.

And here is a picture of the Operations team you would be working in:

 

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal dataonly for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know. 

_____________________________________________________________________________________________________

nangu.TV je úspěšná a rostoucí firma, která nabízí unikátní technologii pro přehrávání televize a videa na všech mobilních zařízeních.  Pracujeme s předními mobilními operátory a poskytovateli televizního vysílání, jako jsou T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2 TV, Orange, a další. Na Nangu.TV je postavena například O2 TV: https://youtu.be/fMh-yMwS96Y.

nangu.tv je otevřená platforma, která je světovou špičkou v IPTV a přenosu multimedií, podívejte se, co vše naše platforma nabízí: http://nangu.tv/platform/.

V nangu.TV věříme v otevřenost softwaru a systémů. Stavíme na známých i méně známých OSS (Open Source Software) projektech. Zároveň věříme v to, že komunita se nemá jen využívat, ale také je potřeba ji aktivně podporovat

Každý den překračujeme ve špičkách 25Gbps hranici v objemu doručených unicastových dat. Kumulativní kapacita storagí přes 3 PB. Televize je prostě každodenní součást dne mnoha lidí.

Náš tým roste!

Hledáme dalšího administrátora do našeho provozního týmu. Ve tvém týmu bude dalších 6 Linux administrátorů a povede tě zkušený team lead.

Jaké budou Tvé každodenní činnosti?

 • Instalace a konfigurace serverů platformy (komponenty IPTV platformy, DRM systémy třetích stran, podpůrné služby), řešení provozních problémů na úrovni 2nd level, supervize upgradů IPTV platforem
 • Zákaznická podpora pro IPTV platformy na úrovni 2nd level, zejména pak serverových komponent IPTV platformy, OS, diagnostika HW a síťových problémů
 • Během primárních pohotovostních služeb odpovědnost za dohled a zajištění 24/7 dostupnosti zákaznických platforem a centrálních služeb nangu.TV
 • Poskytování expertního know-how členům Junior týmu, zajištění sekundární pohotovosti
 • Možnost podílet se na rozvoji systému pro dohled, bezpečnost, centrální správu, deployment a dalších podpůrných nástrojů

Co je pro tuto pozici nezbytné?

 • Předchozí zkušenosti se správou linuxových instalací (Debian GNU / Linux výhodou)
 • Výtečná znalost Linuxu
 • Dobrá znalost TCP/IP (konfigurace síťového stacku na serveru, debug síťových problémů z pohledu serveru a koncového zařízení)
 • Dobrá orientace v databázích (zkušenosti s provozem některé z relačních databází ideálně PostgreSQL či Oracle, znalost SQL)
 • Bezproblémová komunikace v angličtině (pro tuto pozici je důležitá technická angličtina)

Čím nás ještě zaujmeš, ale není nutné to mít?

 • Orientací v serverovém HW
 • Zkušeností z IPTV prostředí
 • Znalostí databází PostgreSQL, Oracle, Cassandra
 • Znalostí Cisco IOS (switche, content switche), F5 BIG-IP
 • Skriptováním v některém z jazyků: Python, Perl, Bash
 • Zkušenostmi s automatickým deploymentem a konfigurací
 • Zkušenostmi s provozem HA či HPC aplikací a clusterů
 • Praxí s tunningem kernelu, síťového stacku a serverových aplikací (Apache, JBoss, PostgreSQL...)

Jedná se o pozici na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Na co se u nás můžeš těšit:

 • Masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce,...
 • Parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • Hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • Bezproblémové parkování

A tady je fotografie týmu operations, abys věděl/a, s kým bys tady pracoval/a:

 

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Se Tvými údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontakt