Jobs

Let's check what is going on in nangu.TV.
Sales Engineer

We are looking for a colleague, who enjoys learning new things and is a self-starter. The ideal candidate will be both technically skilled and communicative. He / she will be a part of the sales team of 6 and will participate in developing new sales opportunities as well as dealing with the existing customers. The character of the role requires occassional travel (up to 30% of the time) both local and international.

Required experience, skills, personal characteristics:

 •  server sizing, platform sizing 
 •  DRM solutions and sizing 
 •  proposal evaluation (customer/supplier) 
 •  supplier negotiations 
 •  sales support 
 •  reporting workaround 
 •  product management minimum 
 •  contract and service level agreement experience 
 •  ISP or Telco experience welcome 
 •  office administrative 
 •  presentation skills 
 •  excellent command of Czech, fluent English, other languages welcome 
 •  team spirit 
 •  proactive attitude

 

Regular duties:

 • manage relationships with customers and prospects 
 • identify, qualify and develop new sales opportunities 
 • analyse potential markets, including their strengths, weaknesses, opportunities and threats 
 • design technical system solutions for video service providers 
 • collect requirements for new product development from market and assist in product development management 
 • cooperate closely with the Key Account Managers  


What we offer:

 • Friendly atmosphere of a smaller company
 • Flexible working hours
 • Quality working facilities
 • Refreshments in the workplace (coffee, tea, mineral water, cola, hot chocolate, fruit, etc.)
 • Regular in-house massages
 • Public transport coupon reimbursement
 • Training (language courses, conferences, internal training sessions)
 • Offices are easily reachable with free parking

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

 

 

SW Architect

The following keywords describe us best: IPTV, multiscreen, OTT, multimedia, streaming, OpenSource, Linux, timeshift.


Jobs Description:

 

cooperation in development of streaming applications

define tasks - communication with customers (consultation of functional design, architecture and other requirements for applications)

set effective solutions to meet client requirements and escalation of sub-tasks to development teams

creation of effective procedures based of implementing the requirements of the client, including the time and regularly reviewing the implementation of these award

control output (processed tasks) before delivery to the customer

close cooperation with the development teams and project management team

 

 Essential criteria:

 • Knowledge of technical English (passive is sufficient)
 • Excellent level of Czech
 • Analytical/technical mindset
 • Diligent, reliable
 • Active approach to problem-solving
 • Curious
 • Communicative
 • Cognizance of digital audio and video
 • Basic scripting (Bash or Python) and programming skills (ideally JavaScript and C++)
 • Basic knowledge of Linux OS
 • Knowledge of SQL
 • Network environment knowledge
 • Experience with version control systems (ideally Git)
 • At least 2 years SW Architectur experience 


What we offer:

 • Friendly atmosphere of a smaller company
 • Flexible working hours
 • Quality working facilities
 • Refreshments in the workplace (coffee, tea, mineral water, cola, hot chocolate, fruit, etc.)
 • Regular in-house massages
 • Public transport coupon reimbursement
 • Training (language courses, conferences, internal training sessions)
 • Offices are easily reachable with free parking

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů. Představu o něm si můžeš udělat např. z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;


Náplň pracovní činnosti: 

 • Detailní analýza a průzkum technického řešení nebo architektury SW komponent platformy a souvisejících funkcionalit
 • Definice zadání požadovaných funkcionalit - komunikace se zákazníky (konzultace funkčního designu a popisu požadavku) a vytváření související dokumentace
 • Zajištěni a dohled správné implementace funkcionalit skrz vývojové týmy
 • Účast na tendrech a projektech - analýza, definice a návrh technického řešení
 • Analýza a návrh rozvoje komponent platformy - inovace, optimalizace performance a škálovatelnosti, zefektivnění vývoje
 • Výstupní kontrola zpracovaných úkolů před dodáním k zákazníkovi
 • Úzká spolupráce s vývojovými týmy a projektovým managementem

Pro práci u nás požadujeme:

 • orientace v programování (C++ nebo Java/J2EE nebo JavasScript)
 • technickou AJ (stačí pasivně)
 • technické myšlení
 • analytické myšlení
 • pečlivost a zodpovědnost
 • aktivní řešení problémů
 • zvídavost
 • komunikativnost
 • povědomí o digitálním audiu a videu
 • základní znalost skriptování (bash nebo Python) a programování (ideálně Java, JavaScript a C++)
 • základní znalost OS Linux
 • znalost databází SQL
 • znalost síťového prostředí
 • zkušenost s verzovacími systémy (nejlépe Git)
 • Zkušenosti na pozici SW Architect nejméně 2 roky

Na co se u nás můžete těšit:

 • přátelská atmosféra menší firmy
 • flexibilní pracovní doba
 • kvalitní vybavení
 • občerstvení na pracovišti (káva, čaj, minerálky, Coca-Cola, horká čokoláda, ovoce...)
 • pravidelné masáže (přímo v budově)
 • proplácení roční jízdenky na pražskou MHD
 • možnost sebevzdělávání (jazykové kurzy, konference, interní školení)
 • dobrá dostupnost a bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možností okamžitého nástupu.

Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S Vašimi údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

 

C/C++ Developer

nangu.TV je úspěšná a rostoucí firma, která nabízí unikátní technologii pro přehrávání televize a videa na TV, PC a mobilních zařízeních prostřednictvím IP sítí. Pracujeme s předními mobilními operátory a poskytovateli televizního vysílání, jako jsou T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2, Orange, a další. Na nangu.TV je postavena například O2 TV: https://goo.gl/xNuJiY. I díky nám letos poprvé nespadl on-line přenos hokejového mistrovství světa: http://goo.gl/sM1BZs. O naší platformě se více dočteš na: http://nangu.tv/platform/.

Klíčová slova:
IPTV; multimedia; streaming; Open-source; Linux; git; C++; timeshift

Tým C/C+ neboli Backend se u nás věnuje například:

 • streamování videa po všemožných protokolech: HLS, RTSP, HTTP, DASH, ...
 • ukládání video dat (máme vlastní distribuovaný storage systém)
 • ladění našich komponent pro extrémní výkon na high-end serverech
 • Intergraci našich komponent do set-top-boxů

Pro práci u nás požadujeme:

 • Velmi solidní znalost C/C++
 • AJ (stačí pasivní)

Výhodou bude zkušenost s:

 • Linuxem
 • Skriptovacím jazykem jako třeba Python
 • sítěmi a multicasty, databázemi
 • verzovacími systémy – gitem
 • vývojem pro embedded systémy
 • Spíš než výčet technologií nás oslní to, jak rychle dokážeš do té další proniknout. U nás nikdo nenařizuje, jaké IDE, nástroje a Linuxovou distribuci použít, ale Windows tu moc neletí.

Jsou pro tebe zapeklité technické problémy výzvou, nikoliv trápením? Code review příležitostí k diskuzi, nikoliv otravou? Nebo máš nějaké příspěvky do Open-source? Přesně tebe hledáme, pojď nám to ukázat na pohovoru!

Na co se u nás můžeš těšit:

 • Masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce, ...
 • Parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • Hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • Bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Se Tvými údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontaktovat.

_____________________________________________________________________________________________________

nangu.TV is a successful and growing company offering unique technology for delivering TV and video content to TVs, PCs and mobile devices through IP networks. We cooperate with leading mobile operators and broadcasters, such as T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2 and Orange, among others. For example, O2 TV, a leading product marketed by O2 Czech Republic, is based on the nangu.TV platform: https://youtu.be/fMh-yMwS96Y. We also share in the success of the on-line broadcast of the recent Ice Hockey World Championships: http://goo.gl/sM1BZs. Read more about our platform at http://nangu.tv/platform/.

Keywords:
IPTV; multimedia; streaming; Open-source; Linux; git; C++; timeshift


The C/C++ (or as we say Backend) Team works mainly on:

 • video streaming over various protocols: HLS, RTSP, HTTP, DASH, etc.
 • storage of video data (we develop an in-house distributed storage system)
 • profiling of our components to achieve extreme performance on high-end servers
 • integration of our components to set-top-boxes
 • Essential criteria:
 • Deep knowledge of C/C++
 • English
 • Excellent level of Czech

We welcome previous experience with:

 • Linux
 • Scripting language such as Python
 • networks and multicast, databases
 • version control systems – e.g. git
 • development for embedded systems
 • The length of the list of technologies you have experience with is not as important to us as how quickly you are able to master a new one. Nobody here says what IDE, tools or Linux distribution you should use, but Windows won't get you far.

Is solving demanding technical problems a challenge, rather than bothersome, for you? Do you see code review as an opportunity for a good discussion, rather than an unnecessary annoyance? Or perhaps you have made some contributions to Open Source? If so, you're the one we're looking for; tell us all about it at our friendly and relaxed job interview!

With us, you can look forward to the following:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking


The position is full-time with possible immediate start.
All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

Senior Project Manager

We are looking for an experienced Project Manager to join our growing team. nangu.TV is a very successful interactive media platform used by internet service providers and telecommunication operators to deliver television and video on demand services both locally and internationally.

What our Project Manager does:

 • Supports the pre-sales and sales phase by providing relevant information regarding time demand estimates for individual projects (based on previous experience)
 • Defines a project, its objectives and time schedule with all involved parties, particularly the customer and concerned team leaders at nangu.TV
 • Provides administrative support for the projects (project documentation including the project plan)
 • Continuously oversees that the project plan is being met and proactively pinpoints the risks arising over time and puts forth solutions for their elimination or at least minimization
 • Regularly provides project status reports
 • Communicates with the customer and employees with the goal of fulfilling project objectives and requirements
 • Has deep knowledge of the nangu.TV product and is able to actively utilize it; routinely acquires new insight by studying newly added features
 • Meets with customers – locally as well as abroad

Expectations – personal characteristics:

 • General trust in the team, in people
 • Reliability, loyalty, team pride and enthusiasm for the product
 • Highly motivated to uncover solutions in difficult and pressing situations
 • Organized approach to problem-solving
 • Ability to take responsibility
 • Ability to admit a mistake
 • Ability to quickly grasp new technologies; passion for learning
 • Ability to clearly and tactfully communicate, especially when giving unpleasant news (courage)
 • Openness and innate ability to get along with various types of people

Expectations – formal:

 • University education – technical fields of study
 • At least 5 years project management experience in a target-driven company specializing in software development or IT delivery
 • At least some experience in software development or system integration
 • Experience with agile methods for software development
 • Experience managing a project within a smaller company of up to 50 employees
 • Solid ability in English; both verbal and written
 • Excellent level of Czech
 • Driver’s licence, type B

What we offer:

 • Opportunity to work in a successful and dynamic company
 • Pleasant and friendly working environment
 • International travel opportunities
 • Wide range of company benefits
 • Further training opportunities

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Hledáme zkušeného Project Managera, který posílí náš rostoucí tým. nangu.TV je úspešná interaktivní media platforma využívaná internetovými poskytovateli a telekomunikačními operátory pro dodávání televizních a video služeb u nás i v zahraničí.

Náplň práce:

 • Podporuje pre-sales a sales fázi poskytováním relevantních informací ohledně případné náročnosti projektu (na základě předchozích zkušeností)
 • Definuje projekt, jeho náplň a časový plán a to se všemi zainteresovanými stranami, zejména se zákazníkem a jednotlivými teamleadery ve společnosti nangu.TV
 • Realizuje administrativní podporu projektu (proj. dokumentace včetně proj. plánu)
 • Sleduje průběžné plnění projektu a proaktivně upozorňuje na rizika, která z daného průběhu vyplývají, navrhuje možnosti pro jejich eliminaci, nebo alespoň snížení
 • Reportuje průběžné plnění projektu
 • Komunikuje se zákazníkem a se zaměstnanci s cílem efektivně splnit zadání projektu
 • Má velmi dobrou znalost produktu nangu.TV a je schopen ji aktivně využít. Znalosti produktu si průběžně udržuje studiem aktuálních funkcionalit.
 • Osobně se setkává se zákazníky - i v zahraničí

Předpoklady - vlastnosti:

 • důvěra v tým, obecně v lidi
 • spolehlivost a loajalita týmu - hrdost na tým, zanícení pro produkt
 • vysoká motivace hledat řešení i v kritických situacích a pod tlakem
 • systematický přístup k řešení problémů/situací
 • schopnost nést zodpovědnost
 • schopnost uznat chybu
 • schopnost porozumět technologiím, touha poznávat nové věci
 • schopnost jasné a korektní komunikace zejména v případě sdělování nepříjemných faktů (odvaha)
 • otevřenost a velmi dobrá schopnost vyjít s lidmi

Předpoklady - formální

 • universitní vzdělání technického směru
 • alespoň 5 let praxe v oblasti řízení projektů SW vývoje nebo IT dodávky ve firmě zameřené na výkon
 • alespoň krátká praxe v roli SW developera nebo systémového integrátora
 • zkušenosti s agilními metodami pro SW vývoj
 • zkušenosti s řízením projektu v malé firmě do 50 lidí
 • velmi dobrá znalost angličtiny slovem i písmem
 • řidičské oprávnění skupiny B

 Co nabízíme:

 • práce v úspěšné a dynamické společnosti
 • příjemný a přátelský tým
 • příležitosti k cestování
 • pestrou nabídku benefitů
 • možnosti dalšího vzdělávání 

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

iOS Developer

Come be part of the IPTV revolution! As media consumption moves from big screens to mobile devices, an opportunity for skilled iOS developers presents itself. Enjoys the start up spirit with the backing of a well established company while working on the newest technologies and interesting challenges.

We are nangu.TV and we are the market leader in IPTV solutions in the Czech Republic. Hundreds of thousands of people watch videos delivered through our product. This video from our business partner shows some of what we have accomplished https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

We value our people. We strive for great teams and a friendly workplace. You will fit right in :-)

What we expect from you:

 • Development of applications for iOS
 • Help design and improve the architecture of our applications
 • Work within a small cross functional team (design, development, testing)
 • Participation in mobile UX design
 • Adhering to Agile methodology

To accomplish this, you will need:

 • Communication skills necessary for successful day-to-day team operations
 • Software engineering knowledge
 • At least 1 year experience with iOS
 • Fluent in Czech or English
 • English at a level to understand technical documentation

These will help you excel further:

 • Reference projects available in App Store
 • App store / Test Flight deployment knowledge
 • UX design skills
 • Experience with media streaming technologies
 • Knowledge of other mobile platform and programming languages

What we can offer you:

 • Competitive salary and performance based bonuses
 • Flexible working hours
 • In house massages
 • Free Prague public transport
 • Free parking
 • Wide range of free beverages and fruit in the office
 • Chance to broaden your UI/UX design knowledge
 • Opportunity to to also contribute to Android development
 • Work on interesting technology with friendly colleagues that have a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • No corporate BS :-)

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Buďte součástí IPTV revoluce! S přesunem videa z televizních obrazovek na mobilní zařízení přichází i nová příležitost pro šikovného iOS Developera. Jsme mladá firma s duší start-upu, která zároveň poskytuje zázemí firmy v našem regionu zavedené. Výzvy, které vás u nás čekají budete zdolávat s využitím nejnovějších technologií.

Jsme nangu.TV, leader na trhu IPTV řešení v České a Slovenské republice. Stovky tisíc uživatelů denně sledují videa s využitím naší platofrmy. Tady se můžete podívat, jak náš produkt vypadá: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Vážíme si našich lidí, jedinečnosti, kterou každý z nich celku přináší. Naší prioritou i nadále zůstává týmová a přátelská atmosféra, která umožňuje novým lidem snadno “zapadnout”.

Co pozice obnáší: 

 • Vývoj aplikací pro iOS, které uživatelům umožní používat všechny vymoženosti naší platformy: interaktivní TV vysílání, archiv pořadů, virtuální videopůjčovna, ovládání domácí TV
 • Spolupráce na tvorbě a optimalizaci architektury našich aplikací
 • Práci v menším “multifunkčním” ;-) týmu (design, development, testing)
 • Podílení se na designu UX pro mobilní zařízení
 • Využívání agilní metodologie řízení projektů
 • Skills & Requirements

 Co k tomu budete potřebovat: 

 • Zkušenost s vývojem pro iOS
 • Plynulou češtinu
 • Alespoň mírně pokročilou angličtinu (porozumění a psaní technické dokumentace)

Co vám ještě pomůže: 

 • Ukázka vašich projektů ke shlédnutí na App Store
 • Znalost práce s App store / Test Flight
 • Zkušenost / cit pro UX design
 • Předchozí zkušenost s jinými mobilními platformami nebo programovacími jazyky
 • Zájem o nové technologie, například jazyk Swift

Co vám nabídneme: 

 • Zajímavé platové ohodnocení spolu s výkonovým bonusovým systémem
 • Klouzavou pracovní dobu
 • Masáže na pracovišti
 • Plně hrazený roční MHD kupon
 • Bezproblémové parkování
 • Širokou škálu studených i teplých nápojů
 • Možnost rozšířit si obzory v oblasti UI/UX designu
 • Šanci přispívat svými nápady i do oblasti vývoje Android aplikace
 • Práce na zajímavém produktu, který je vidět
 • Skvělý tým kolegů, kteří mají smysl pro humor
 • Neformální akce jako fotbálek, poker, frisbee, hospoda, kola
 • Žádný korporátní dress code, apod.

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontaktovat.

Java Developer

We are nangu.TV. Although our name may not be recognizable by many, TV and VoD content delivered through our product is watched by hundreds of thousands of people every day. This video should help give you an idea of what we do: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

The following keywords describe us best: IPTV, multiscreen, OTT, multimedia, streaming, OpenSource, Linux, timeshift.

Common tasks of the Java team include:

 • Development of the core of the platform containing all the business logic
 • Development of further components that expand the middleware functionality (e.g. SingleSignOn, fulltext search, messaging)

Criteria:

 • Spring Framework
 • ORM, JPA
 • Linux
 • SQL
 • Technical English (passive is sufficient)
 • Excellent level of Czech
 • Common land and water sports such as office slalom, wrestling in the coffee queue, jumping over illusory hurdles, swimming in the technology sea :-)

What we offer:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů. Představu o něm si můžeš udělat např. z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;

Java tým se u nás věnuje například:

 • vývoji srdce platformy zahrnující veškerou business logiku
 • vývoji dalších komponent platformy rozšiřující funkcionalitu middleware (např. SingleSignOn, fulltextové vyhledávání, messaging)

Na této pozici se budeš účastnit projektů pro významné české i zahraniční IPTV poskytovatele.

Pro práci u nás se ti bude hodit předchozí zkušenost s:

 • Spring Frameworkem
 • ORM, JPA
 • Linuxem
 • SQL
 • technickou AJ (stačí pasivně)
 • běžnými suchozemskými a vodními sporty, zejména slalomem mezi kancelářemi, wrestlingem ve frontě na kávovar, skokem přes zdánlivé překážky, plaváníem v moří technologií ;-)

Na co se u nás můžeš těšit:

 • masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce,...
 • parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Senior Key Account Manager

We are looking for an experienced Key Account Manager to be responsible for development of foreign markets. nangu.TV is a very successful interactive media platform used by internet service providers and telecommunication operators to deliver television and video on demand services. Currently we are expanding our operations in Eastern Europe.

 

Essential criteria:

 • Minimum 5 years experience in Telecommunications/AV equipment/IT

 • At least 4 years experience as a Senior Key Account Manager

 • Solid technical knowledge

 • International experience, market acquisitions (experience in the Balkans or the Near East is welcome)

 • Excellent level of Czech, fluent English; German, French or Russian would be an advantage

 • Independence and self-reliance

 • Business contacts within the targeted regions 

  analytical thinking and the ability to be active on foreign markets is an essential condition

   

  Desirable criteria:

 • Professional training in the following areas: negotiations, time management, assertiveness

 • Technical requirements: ability and desire to learn

 • Creativity, motivation, enthusiasm, energy, communicative nature

 • References available upon request

 • Audio/video related knowledge or expertise

 • Ability to expand entrusted markets and build local contacts 

   

  What you can expect:

 • A friendly team

 • Up to 50% of work time travelling (mostly abroad)

 • Appropriate remuneration package

 • A variety of company benefits

 • Further training opportunities

   

  The position is full-time with possible immediate start.

   

  If interested in this opportunity, please send your CV and a short cover letter to jobs@nangu.tv.

   

  Please state the name of the position in the subject of your message.

  All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal dataonly for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Hledáme do našeho týmu zkušeného obchodníka, který by se staral o zahraniční trhy. nangu.TV je velmi úspešná interkativní media platforma využívaná internetovými poskytovateli a telekomunikačními operátory pro dodávání televizních a video služeb. Aktuálně rozšiřujeme své působení ve východní Evropě.

 

 

Požadujeme:

 • zkušenost min. 5 let v oboru z prostředí telekomunikací, A/V techniky, případně IT

 • zkušenost min. 3 roky na pozici Key Account Manager

 • hlubší technické znalosti

 • mezinárodní zkušenosti, akvizice (zkušenost s Balkánem, Blízkým východem výhodou)

 • výbornou znalost ČJ; AJ min. na komunikativní úrovni; NJ, FRJ, RJ nebo další jazyk výhodou¨

 • samostatnost a schopnost sebeřízení

 • kontakty v regionech

   

  Oceníme, když kandidát bude mít:

 • absolvovaná školení: vyjednávání, time management, asertivita

 • technické znalosti: schopnost a chuť učit se

 • kreativita, dravost, motivace, energie, komunikativní schopnosti

 • reference na vyžádání

 • znalosti v oblasti audiovizuální technologie

 • schopnost rozvoje svěřených trhů, budování lokální kontaktů

   

  Co můžete očekávat:

 • přátelský kolektiv

 • až 50 % pracovního času stráveného cestováním

 • odpovídající ohodnocení

 • pestrou nabídku benefitů

 • možnost dalšího vzdělávání

   

  V případě Vašeho zájmu o spolupráci, zašlete prosím emailem na adresu jobs@nangu.tv svůj strukturovaný životopis. Do předmětu mailu uveďte pozici, o kterou máte zájem. Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné.

   

  Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Linux Administrator

We are nangu.TV. Although our name may not be recognizable by manyTV and VoD content delivered through our product is watched by hundreds of thousands of people every day.

The following keywords describe us best: IPTV, multiscreen, OTT, multimedia, streaming, OpenSource, Linux, timeshift.

Who we are looking for and what the responsibilities will be:

 • Platform server installations and configurations (operation systems, IPTV platform components, third party DRM systems, support services), solving daily operational issues, upgrades of platform components and OS
 • IPTV platform customer support, especially concerning server components, OS, diagnosing HW and network problems (third-level support)
 • Providing primary emergency support (typically a 7-day assignment once every 6 weeks), overseeing 24/7 accessibility of our customers platforms and the central services of nangu.TV
 • Cooperation in the development of the system focusing on monitoring, security, central control, deployment and other support tools
 • Verification of new OS versions and server systems (DB, HTTP servers, etc.), optimisation of configurations, benchmarking, integration of new functionality and processes and their documentation
 • Providing expert know-how to members of the Junior team, providing backup emergency support

Essential criteria:

 • Previous experience managing Linux installations (Debian GNU/Linux would be an advantage)
 • Thorough knowledge of Linux, databases
 • Networking experience
 • Responsiveness, independence, reliability, detail-oriented
 • Interested in learning new things, new technology
 • Analytical thinking, curiosity about how thinks work and what causes problems
 • Type B driver's licence
 • Excellent level of Czech, solid ability in both spoken and written English (technical language in particular is essential)

Desirable criteria:

 • Knowledge of PostgreSQL, Oracle databases
 • Knowledge of Cisco IOS (switches, content switches), F5 BIG-IP
 • Scripting in any of the following languages: Python, Perl, Bash
 • Experience with automatic deployment and configuration
 • Experience running HA applications and clusters
 • Experience tuning kernels, network stacks and server applications (Apache, JBoss, PostgreSQL, etc.)
 • Experience with packaging in Debian

What we offer:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking

Each day during peak hours, we exceed 25Gbps of delivered unicast data; we have cumulative storage capacity of over 3PB. Television is simply a part of many people’s everyday lives.

We at nangu.TV believe in the openness of software and systems. We build upon popular as well as lesser known OSS (Open Source Software) projects. We further believe that we should also give back to the community and actively support it.

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

A picture of our Operations team, so as you know, who you'd be working with:

 

_____________________________________________________________________________________________________

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;

Koho hledáme, jaké budou Tvé každodenní činnosti:

 • instalace a konfigurace serveru platformy (operační systémy, komponenty IPTV platformy, DRM systémy třetích stran, podpůrné služby), řešení rutinních provozních problémů, upgradu komponent platformy a OS
 • zákaznická podpora pro IPTV platformy, zejména pak serverovýchkomponent IPTV platformy, OS, diagnostika HW a síťových problémů (úroveň third-level support)
 • během primárních pohotovostních služeb (v délce cca 7 dní 1x za 6 týdnů) odpovědnost za dohled a zajištění 24/7 dostupnosti zákaznických platforem a centrálních služeb nangu.TV
 • podíl na rozvoji systému pro dohled, bezpečnost, centrální správu, deployment a dalších podpůrných nástrojů
 • verifikace nových verzí OS a serverových systémů (DB, HTTP servery,..), optimalizace konfigurací, benchmarking, integrace nových funkcí a postupů a jejich následná dokumentace
 • poskytování expertního know-how členům Junior týmu, zajištění sekundární pohotovosti

Co je pro tuto pozici nezbytné:

 • předchozí zkušenosti se správou linuxových instalací (Debian GNU / Linux výhodou)
 • výtečná znalost Linuxu, databází
 • orientace v sítích
 • zodpovědnost, systematičnost, orientace na detail
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 • zájem se učit novým věcem a technologiím
 • analytické myšlení, zájem o to, jak věci fungují, co je podstatou problémů
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • bezproblémová komunikace v angličtině (pro tuto pozici je důležitá technická angličtina)

Čím nás ještě zaujmeš:

 • znalostí databází PostgreSQL, Oracle
 • znalostí Cisco IOS (switche, content switche), F5 BIG-IP
 • skriptováním v některém z jazyků: Python, Perl, Bash
 • zkušenostmi s automatickým deploymentem a konfigurací
 • zkušenostmi s provozem HA aplikací a clusterů
 • praxí s tunningem kernelu, síťového stacku a serverových aplikací (Apache, JBoss, PostgreSQL...)
 • zkušenostmi s balíčkováním v Debianu

Na co se u nás můžeš těšit:

 • masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce,...
 • parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • bezproblémové parkování

Každý den překračujeme ve špičkách 25Gbps hranici v objemu doručených unicastových dat. Kumulativní kapacita storagí přes 3 PB. Televize je prostě každodenní součást dne mnoha lidí.

V nangu.TV věříme v otevřenost softwaru a systémů. Stavíme na známých i méně známých OSS (Open Source Software) projektech. Zároveň věříme v to, že komunita se nemá jen využívat, ale také je potřeba ji aktivně podporovat.

Jedná se o pozici na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Se Tvými údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontaktovat.

A tady je fotografie týmu Operations, abys věděl/a, s kým bys tady pracoval/a:

Senior Linux Administrator

nangu.TV is a successful  and growing company offering unique technology for delivering TV and video content to various end devices. We cooperate with leading mobile operators and broadcasters, such as T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2, Orange, etc. O2 TV, a renowned product marketed by O2 Czech Republic, is also based on the nangu.TV platform: https://youtu.be/fMh-yMwS96Y.

nangu.TV is an open platform for IPTV and multimedia distribution. Have a look at what nangu.TV has to offer: http://nangu.tv/platform/

We at nangu.TV believe in the openness of software and systems. We build upon popular as well as lesser known OSS (Open Source Software) projects. We further believe that we should also give back to the community and actively support it.

Each day during peak hours, we exceed 155Gbps of delivered unicast data; we have cumulative storage capacity of over 6PB. Television is simply a part of many people’s everyday lives.

Our team is growing!

We are now looking to expand our Operations team. The team currently consists of 6 Linux Administrators and an experienced Team Leader.

Who we are looking for and what the responsibilities will be:

 • Platform server installations and configurations (IPTV platform components, third party DRM systems, support services), solving daily 2nd level operational issues, supervision of platform components and OS upgrades
 • 2nd level of IPTV platform customer support, especially concerning server components, OS, diagnosing HW and network problems
 • Overseeing 24/7 accessibility of our customers’ platforms and the central services of nangu.TV
 • Cooperation in the development of the system focusing on monitoring, security, central control, deployment and other support tools
 • Providing expert know-how to members of the Junior team, providing backup emergency support

Essential criteria:

 • Previous experience managing Linux installations (Debian GNU/Linux would be an advantage)
 • Thorough knowledge of Linux
 • Good level of TCP/IP knowledge (server network stack configuration, debugging network problems from the server and end device point of view)
 • Knowledge of databases (experience running a relational database, ideally PostgreSQL or Oracle; SQL knowledge)
 • Excellent level of Czech, solid ability in both spoken and written English (technical language in particular is essential)

Desirable criteria:

 • Knowledge of server HW
 • IPTV environment experience
 • Knowledge of PostgreSQL, Oracle, Cassandra databases
 • Knowledge of Cisco IOS (switches, content switches), F5 BIG-IP
 • Scripting in any of the following languages: Python, Perl, Bash
 • Experience with automatic deployment and configuration
 • Experience running HA or HPC applications and clusters
 • Experience tuning kernels, network stacks and server applications (Apache, JBoss, PostgreSQL, etc.)

What we offer:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking

The position is full-time with possible immediate start.

And here is a picture of the Operations team you would be working in:

 

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal dataonly for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know. 

_____________________________________________________________________________________________________

nangu.TV je úspěšná a rostoucí firma, která nabízí unikátní technologii pro přehrávání televize a videa na všech mobilních zařízeních.  Pracujeme s předními mobilními operátory a poskytovateli televizního vysílání, jako jsou T-Mobile, Swisscom Broadcast, O2 TV, Orange, a další. Na Nangu.TV je postavena například O2 TV: https://youtu.be/fMh-yMwS96Y.

nangu.tv je otevřená platforma, která je světovou špičkou v IPTV a přenosu multimedií, podívejte se, co vše naše platforma nabízí: http://nangu.tv/platform/.

V nangu.TV věříme v otevřenost softwaru a systémů. Stavíme na známých i méně známých OSS (Open Source Software) projektech. Zároveň věříme v to, že komunita se nemá jen využívat, ale také je potřeba ji aktivně podporovat

Každý den překračujeme ve špičkách 25Gbps hranici v objemu doručených unicastových dat. Kumulativní kapacita storagí přes 3 PB. Televize je prostě každodenní součást dne mnoha lidí.

Náš tým roste!

Hledáme dalšího administrátora do našeho provozního týmu. Ve tvém týmu bude dalších 6 Linux administrátorů a povede tě zkušený team lead.

Jaké budou Tvé každodenní činnosti?

 • Instalace a konfigurace serverů platformy (komponenty IPTV platformy, DRM systémy třetích stran, podpůrné služby), řešení provozních problémů na úrovni 2nd level, supervize upgradů IPTV platforem
 • Zákaznická podpora pro IPTV platformy na úrovni 2nd level, zejména pak serverových komponent IPTV platformy, OS, diagnostika HW a síťových problémů
 • Během primárních pohotovostních služeb odpovědnost za dohled a zajištění 24/7 dostupnosti zákaznických platforem a centrálních služeb nangu.TV
 • Poskytování expertního know-how členům Junior týmu, zajištění sekundární pohotovosti
 • Možnost podílet se na rozvoji systému pro dohled, bezpečnost, centrální správu, deployment a dalších podpůrných nástrojů

Co je pro tuto pozici nezbytné?

 • Předchozí zkušenosti se správou linuxových instalací (Debian GNU / Linux výhodou)
 • Výtečná znalost Linuxu
 • Dobrá znalost TCP/IP (konfigurace síťového stacku na serveru, debug síťových problémů z pohledu serveru a koncového zařízení)
 • Dobrá orientace v databázích (zkušenosti s provozem některé z relačních databází ideálně PostgreSQL či Oracle, znalost SQL)
 • Bezproblémová komunikace v angličtině (pro tuto pozici je důležitá technická angličtina)

Čím nás ještě zaujmeš, ale není nutné to mít?

 • Orientací v serverovém HW
 • Zkušeností z IPTV prostředí
 • Znalostí databází PostgreSQL, Oracle, Cassandra
 • Znalostí Cisco IOS (switche, content switche), F5 BIG-IP
 • Skriptováním v některém z jazyků: Python, Perl, Bash
 • Zkušenostmi s automatickým deploymentem a konfigurací
 • Zkušenostmi s provozem HA či HPC aplikací a clusterů
 • Praxí s tunningem kernelu, síťového stacku a serverových aplikací (Apache, JBoss, PostgreSQL...)

Jedná se o pozici na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Na co se u nás můžeš těšit:

 • Masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce,...
 • Parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • Hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • Bezproblémové parkování

A tady je fotografie týmu operations, abys věděl/a, s kým bys tady pracoval/a:

 

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Se Tvými údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontakt

Android Developer

We are nangu.TV. Although our name may not be recognizable by many, TV and VoD content delivered through our product is watched by hundreds of thousands of people every day. This video should help give you an idea of what we do: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

The following keywords describe us best: IPTV, multiscreen, OTT, multimedia, streaming, OpenSource, Linux, timeshift.

This position involves:

 • Development of Android (Java) video streaming applications
 • Working within a small team responsible for mobile application design, development and testing
 • Responsibility for Android application architecture and (mostly technical) quality
 • Active participation in Android application UI/UX design
 • Adhering to the Agile methodology (SCRUM)
 • Close cooperation with Project and Product Managers
 • Training and working in a team with the Junior Android Developer
 • (B2B) Client liaison, assisting with Android application customisations and releases
 • In this position, you will be participating in projects for key domestic and foreign IPTV providers

Essential criteria:

 • Communication skills necessary for successful day-to-day team operations
 • Software engineering knowledge (OOP, best practices)
 • Minimum 2 years experience with Android, references available at Google Play
 • Network and web protocol knowledge (HTTP, XML, JSON)
 • English at a level that allows you to successfully communicate with clients, read and write technical documentation
 • Common land and water sports such as office slalom, wrestling in the coffee queue, jumping over illusory hurdles, swimming in the technology sea :-)

Desirable criteria:

 • Ability to work in a LINUX environment and the command line
 • UI/UX design experience
 • Relevant university education
 • Streaming and multimedia technology knowledge (HLS)
 • Knowledge of DRM systems (providing content protection, such as SecureMedia, Irdeto, etc.)
 • Knowledge of other mobile platforms (iOS, WP8) and programming languages

What we offer:

 • Working on applications that allow people to watch streaming content on a TV or mobile device
 • Opportunity to additionally contribute to iOS app development
 • Chance to broaden your UI/UX design knowledge
 • Interesting field of streaming and multimedia
 • Our applications are used both in the Czech Republic and abroad with the number of end users rapidly growing
 • We are a small company with big potential offering a very friendly work environment
 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů. Představu o něm si můžeš udělat např. z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;

Práce na této pozici obnáší:

 • Vývoj Android (Java) aplikací zaměřených na streamování videa
 • Práci v malém týmu zodpovědném za návrh, vývoj a testování mobilních aplikací
 • Zodpovědnost za architekturu a kvalitu Android aplikací především po technické stránce
 • Aktivní účast na návrhu UI/UX Android aplikací
 • Dodržování Agile metodiky (SCRUM)
 • Spolupráce s produktovými a projektovými managery
 • Zaučování a spolupráce s Junior Android vývojářem
 • Komunikace se zákazníky (B2B), pomoc s customizací a vydáváním Android aplikací
 • Na této pozici se budeš účastnit projektů pro významné české i zahraniční IPTV poskytovatele

Pro práci u nás se ti bude hodit:

 • Schopnost komunikace nutné k úspěšnému fungování týmu
 • Znalosti z oblasti softwarového inženýrství (OOP, best practices)
 • Alespoň 2 roky praxe s Android, referenční projekty v Google Play
 • Znalost síťových protokolů a webových formátů (HTTP, XML, JSON)
 • Angličtina na úrovni nutné ke komunikaci se zákazníkem a psaní technické dokumentace
 • Nadání pro běžné suchozemské a vodní sporty, zejména slalom mezi kancelářemi, wrestling ve frontě na kávovar, skok přes zdánlivé překážky, plavání v moří technologií ;-)

Výhodou bude:

 • Schopnost pracovat v prostředí LINUX a příkazové řádce
 • Znalosti z oblasti návrhu UI/UX
 • Úspěšně zakončené vysokoškolské studium v relevantním oboru
 • Znalosti technologií z oblasti streamování multimedií (HLS)
 • Znalosti DRM technologií pro ochranu videa (SecureMedia, Irdeto, …)
 • Znalost dalších mobilních platforem (iOS, WP8) a programovacích jazyků

Na co se u nás můžeš těšit:

 • Práce na aplikacích umožňujících sledovat televizi a firmy na mobilních zařízeních
 • Možnost se věnovat také vývoji pro iOS
 • Možnost uplatnit a rozšířit své znalosti v oblasti návrhu UI/UX
 • Zajímavá problematika streamování a přehrávání multimédií
 • Aplikace používané u nás i v zahraničí s rychle rostoucím počtem uživatelů
 • Výhody malé firmy s velkým potenciálem, velmi příjemný kolektiv
 • Masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce,...
 • Bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontaktovat.