Jobs

Let's check what is going on in nangu.TV.
Integration Engineer

Hledáme kolegu/kolegyni, co se zajímá o operační systémy, IPTV, konfiguraci serveru, DRM apod. Jestli hledáte výzvu, či máte již s touto problematikou zkušenosti, nabízíme tuto pozici:

Co vás na této pozici čeká:

 • Instalace a konfigurace serveru platformy (operační systémy, komponenty IPTV platformy, DRM systémy třetích stran, podpůrné služby)
 • Instalace a konfigurace vývojového a testovacího prostředí, podpora testování (operační systémy, Docker, specializovaný HW a SW pro zpracování TV signálu)
 • Dohled a rozvoj interního vývojového a testovacího prostředí
 • Analýza a návrh rozvoje platformy (optimalizace performance a škálovatelnosti, optimalizace nasaditelnosti)
 • Verifikace nových verzí OS a serverových systémů (DB, HTTP servery,..), optimalizace konfigurací, benchmarking, integrace nových funkcí a postupů a jejich následná dokumentace
 • Poskytování expertního know-how členům týmu
 • Řešení složitých provozních problémů, upgradu komponent platformy a OS

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 • AJ, schopnost rozumět technické dokumentaci a tvořit manuálya návody
 • dobrá orientace (znalost firemních postupů)
 • znalost Linuxu na medior levelu nebo senior levelu
 • Dobrá znalost TCP/IP (konfigurace síťového stacku na serveru, debug síťových problémů z pohledu serveru a koncového zařízení)
 • Dobrá orientace v databázích (zkušenosti s provozem některé z relačních databází ideálně PostgreSQL či Oracle, znalost SQL)

Co vám můžeme nabídnout:

 • Veškeré novinky na trhu SW/HW k dispozici - podporujeme interní vývoj naší platformy
 • Odborná školení, která hradí firma
 • Profesní rozvoj kariéry - jak se vyvíjí náš produkt musí se také vyvíjet znalosti a zaměření našich zaměstnanců
 • Přímá účast na rozvoji naší platformy
 • Benefity - masáže na pracovišti, MHD kupon, parkování zdarma, výhodný mobilní tarif, bonusy k platu, a jiné....
Team Leader pro C/C++ tým

Hledáme šikovného člověka do vedoucí úlohy vývojového týmu zaměřený na technologii C/C++ pro naší streamovou platformu

Co vás čeká

 • plánování práce a profesionálního růstu členů týmu
 • definování a kontrola náplně práce podřízených v souladu požadovanými produktovými prioritami
 • řízení performance a kvality vývoje – reporting
 • podílení se na rozvoji architektury platformy
 • inovace a rozvoj aplikací

Co očekáváme my:

 • znalost programování C/C++ do úrovně psaní kódu a vývoj v této technologii
 • chuť vést, řídit a podporovat tým
 • pracovitost

Co nabízíme:

 • stabilní společnost, která si na sebe vydělává již 10 let a není závislá na investorech
 • výborný kolektiv
 • partu lidí, co jsou ve svém oboru opravdoví profíci
 • zajímavé portfolio, které má velkou budoucnost - zaujímáme první místo v IPTV a OTT technologiích
 • kromě standardních benefitů také masáže na pracovišti, proplacení MHD kupónu, čerstvé ovoce ....
Java Script - React Developer


Hledáme nadšeného React vývojáře pro tým zabývající se tvorbou webové aplikace, která je součástí IPTV platformy a umožňuje sledování televize na PC.

Co pozice obnáší:

 • Vývoj webové aplikace, která umožňuje kromě sledování živé televize i používání TV archivu, nahrávání pořadů nebo přehrávání filmů z videopůjčovny.
 • Práci v malém týmu složeném z vývojářů a testera.
 • Využívání agilní metodologie řízení projektů.

Co k tomu budete potřebovat:

 • Výbornou znalost JavaScriptu.
 • Zkušenost s React Native.
 • Dobrou znalost CSS (případně LESS).
 • Alespoň mírně pokročilou angličtinu (porozumění a psaní technické dokumentace).

Co vám ještě pomůže:

 • Zkušenost s jinými programovacími jazyky (PHP, Python apod.).
 • Uživatelská znalost Linuxu.
 • Znalost práce s Gitem a Jira.
 • Ukázka vašeho kódu.

 

Na co se u nás můžeš těšit:

* Masážena pracovišti a v pracovní době, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce, ... 
* Parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit 
* Bezproblémové parkování 

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem. 


JavaScript Developer

nangu.TV is not an application as such; it is more of an ecosystem enabling us put together a product according to a specific setting. It consists of a number of interesting components, some of which you might not expect of JavaScript.

The development is continuous. You can find a program code that has been used and improved over the course of several years. We operate mainly in an Open-Source environment.

The following is what we work on in the long-term:

 • Real-time messaging (RabbitMQ) between applications
 • Ecosystem for running external HTML5 applications (w3c widgets), development of SDK to support their creators
 • Development of an original user interface for a large TV screen and remote control
 • GUI framework, Window manager
 • Development of a UI media (audio/video) player with interesting features such as TimeShifting
 • System to be used for customised product builds, dozens of support libraries
 • A number of various applications, such as EPG browser, VoD library, games
 • TV applications, social network integration, RSS reader, etc.
 • Other interesting technologies, e.g. OAuth, DLNA

Essential criteria:

 • Thorough knowledge/experience in JavaScript programming or strong motivation to gain such experience
 • Ability and desire to code in an efficient manner to produce high quality, useful coding
 • Enjoyment in learning new things, exploring how things work, what causes problems
 • Reliability
 • Excellent level of Czech

Desirable criteria:

 • Programming in another language: Ruby, Python, PHP, Java, C/C++
 • Previous experience developing web or network applications, knowledge of HTTP
 • Interest in UI design, human-machine interaction
 • Previous projects that can be used as references
 • Previous experience in embedded device development

The position is either full-time or part-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

So, what does the application look like?

At the beginning, we mentioned that the main application is coded in JavaScript containing various components. The entire application runs in a browser (similar to a Java application running in JVM). In our case, it often is not a desktop-based browser, but one that is built-in (an embedded browser). Most often the device is an STB - set-top box. Generally speaking, it is a box the end-users connect to their TVs (e.g. through HDMI) and thus can receive content from various sources. The diagram below depicts the architecture of a typical STB:

An STB is actually like a computer with Linux. The difference lies in the architecture; it can be, e.g. SH4 or ARM. What they have in common is that they are so-called SoC (System on Chip) platforms. Most of the chipset is directly integrated into the outer part of a processor and as a result, the external components are relatively few.

The portal application yields an environment enabling the operation and development of other applications. Consequently, the architecture in many ways resembles a miniature operation system.

Within it is found services for communication with the external world external world (end-device API implementation, see http://api.nangu.tv) real time messaging (IM), application management and imaging (Window manager). In addition, of course, it also is concerned with components that handle multimedia viewing.

_____________________________________________________________________________________________________

Nangu.TV není jedna aplikace, spíše ekosystém dovolující napsat a sestavit produkt podle konkrétního zadání. Obsahuje řadu zajímavých komponent, z nichž některé byste (možná) v Javascriptu nečekali.

Vyvíjíme dlouhodobě. Najdete u nás kód, který se roky zdokonaluje a používá v různých aplikacích. Pracujeme převážně v Linuxovém Open-Source prostředí.

Co u nás v Javascriptu najdete a na čem dlouhodobě pracujeme:

 • Real-time messaging (RabbitMQ) mezi aplikacemi
 • Ekosystém pro běh externích HTML5 aplikací (w3c widgets), vývoj SDK propodporu jejich autorů
 • Vývoji originálního uživatelského rozhraní pro velkou TV obrazovku a dálkové ovládání
 • GUI framework, Window manager
 • Vývoji UI media (audio/video) playeru se zajímavými funkcemi jako TimeShifting
 • Systém pro kustomizované buildy produktu, desítky podpůrných knihoven
 • Řadu konkrétních aplikací, například: EPG browser, VoD knihovna, hry
 • Televizní aplikace, integrace sociálních sítí, RSS čtečka, a jiné
 • Další zajímavé technologie, např. OAuth, DLNA

Předpoklady:

 • Znáte důkladně programování v JavaScriptu nebo máte chuť si takovou znalost doplnit
 • Chcete psát efektivní, kvalitní a užitečný kód
 • Baví Vás učit se novým věcem, zajímá Vás jak věci fungují, co je podstatou problémů
 • Je možné se na Vás spolehnout

Vaší výhodou bude pokud:

 • Umíte programovat v některém dalším jazyce Ruby/Pythonu/PHP/Java/C/C++
 • Máte zkušenost s vývojem webových nebo síťových aplikací, znalost HTTP
 • Zajímá Vás problematika návrhu uživatelských rozhraní, interakce člověk-stroj
 • Máte již projekty, které poslouží jako reference
 • Máte zkušenosti s vývojem pro embedded zařízení

Pozice je na plný nebo zkrácený úvazek s možností okamžitého nástupu.

Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S Vašimi údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Jak tedy aplikace vypadá:

V úvodu článku jsme zmiňovali, že hlavní aplikace je opravdová aplikace napsaná v JavaScriptu obsahující různé komponenty. Celá aplikace běží v prohlížeči (obdobě jako Java aplikace běží v JVM). V našem případě se ale často nejedná o prohlížeč na vašem desktopu, ale prohlížeč zabudovaný (embedded browser). Nejčastější zařízení je STB - set-top box. Tedy krabička, kterou si koncový uživatel připojí ke svojí televizi např. přes HDMI a pomocí ní může přijímat obsah z různých zdrojů. Schéma níže zachycuje architekturu typického STB:

STB je de fakto počítač s Linuxem. Architektury se používají různé, třeba SH4 nebo ARM. Společné často mají, že se jedná o tzv SoC (System on Chip) platformy. Většina chipsetu je přímo integrovaná do pouzdra procesoru a množství externích součástek je tedy poměrně malé.

Portálová aplikace sama o sobě představuje prostředí pro běh a vývoj dalších aplikací. Proto její architektura může v mnoha ohledech připomínat malý operační systém:

Najdete v ní služby pro komunikaci s vnějším světem (implementace end-device API, viz http://api.nangu.tv) a zasílání zpráv v reálném čase (IM). Správu aplikací a vykreslování (Window manager). A samozřejmě i části, které se starají o řízení zobrazení multimédií.

Java Developer

We are nangu.TV. Although our name may not be recognizable by many, TV and VoD content delivered through our product is watched by hundreds of thousands of people every day. This video should help give you an idea of what we do: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

The following keywords describe us best: IPTV, multiscreen, OTT, multimedia, streaming, OpenSource, Linux, timeshift.

Common tasks of the Java team include:

 • Development of the core of the platform containing all the business logic
 • Development of further components that expand the middleware functionality (e.g. SingleSignOn, fulltext search, messaging)

Criteria:

 • Spring Framework
 • ORM, JPA
 • Linux
 • SQL
 • Technical English (passive is sufficient)
 • Excellent level of Czech
 • Common land and water sports such as office slalom, wrestling in the coffee queue, jumping over illusory hurdles, swimming in the technology sea :-)

What we offer:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů. Představu o něm si můžeš udělat např. z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=N3UkjNQQ8-Y.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;

Java tým se u nás věnuje například:

 • vývoji srdce platformy zahrnující veškerou business logiku
 • vývoji dalších komponent platformy rozšiřující funkcionalitu middleware (např. SingleSignOn, fulltextové vyhledávání, messaging)

Na této pozici se budeš účastnit projektů pro významné české i zahraniční IPTV poskytovatele.

Pro práci u nás se ti bude hodit předchozí zkušenost s:

 • Spring Frameworkem
 • ORM, JPA
 • Linuxem
 • SQL
 • technickou AJ (stačí pasivně)
 • běžnými suchozemskými a vodními sporty, zejména slalomem mezi kancelářemi, wrestlingem ve frontě na kávovar, skokem přes zdánlivé překážky, plaváníem v moří technologií ;-)

Na co se u nás můžeš těšit:

 • masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce,...
 • parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • bezproblémové parkování

Pozice je na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Senior Key Account Manager

We are looking for an experienced Key Account Manager to be responsible for development of foreign markets. nangu.TV is a very successful interactive media platform used by internet service providers and telecommunication operators to deliver television and video on demand services. Currently we are expanding our operations in Eastern Europe.

 

Essential criteria:

 • Minimum 5 years experience in Telecommunications/AV equipment/IT

 • At least 4 years experience as a Senior Key Account Manager

 • Solid technical knowledge

 • International experience, market acquisitions (experience in the Balkans or the Near East is welcome)

 • Excellent level of Czech, fluent English; German, French or Russian would be an advantage

 • Independence and self-reliance

 • Business contacts within the targeted regions 

  analytical thinking and the ability to be active on foreign markets is an essential condition

   

  Desirable criteria:

 • Professional training in the following areas: negotiations, time management, assertiveness

 • Technical requirements: ability and desire to learn

 • Creativity, motivation, enthusiasm, energy, communicative nature

 • References available upon request

 • Audio/video related knowledge or expertise

 • Ability to expand entrusted markets and build local contacts 

   

  What you can expect:

 • A friendly team

 • Up to 50% of work time travelling (mostly abroad)

 • Appropriate remuneration package

 • A variety of company benefits

 • Further training opportunities

   

  The position is full-time with possible immediate start.

   

  If interested in this opportunity, please send your CV and a short cover letter to jobs@nangu.tv.

   

  Please state the name of the position in the subject of your message.

  All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal dataonly for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

_____________________________________________________________________________________________________

Hledáme do našeho týmu zkušeného obchodníka, který by se staral o zahraniční trhy. nangu.TV je velmi úspešná interkativní media platforma využívaná internetovými poskytovateli a telekomunikačními operátory pro dodávání televizních a video služeb. Aktuálně rozšiřujeme své působení ve východní Evropě.

 

 

Požadujeme:

 • zkušenost min. 5 let v oboru z prostředí telekomunikací, A/V techniky, případně IT

 • zkušenost min. 3 roky na pozici Key Account Manager

 • hlubší technické znalosti

 • mezinárodní zkušenosti, akvizice (zkušenost s Balkánem, Blízkým východem výhodou)

 • výbornou znalost ČJ; AJ min. na komunikativní úrovni; NJ, FRJ, RJ nebo další jazyk výhodou¨

 • samostatnost a schopnost sebeřízení

 • kontakty v regionech

   

  Oceníme, když kandidát bude mít:

 • absolvovaná školení: vyjednávání, time management, asertivita

 • technické znalosti: schopnost a chuť učit se

 • kreativita, dravost, motivace, energie, komunikativní schopnosti

 • reference na vyžádání

 • znalosti v oblasti audiovizuální technologie

 • schopnost rozvoje svěřených trhů, budování lokální kontaktů

   

  Co můžete očekávat:

 • přátelský kolektiv

 • až 50 % pracovního času stráveného cestováním

 • odpovídající ohodnocení

 • pestrou nabídku benefitů

 • možnost dalšího vzdělávání

   

  V případě Vašeho zájmu o spolupráci, zašlete prosím emailem na adresu jobs@nangu.tv svůj strukturovaný životopis. Do předmětu mailu uveďte pozici, o kterou máte zájem. Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné.

   

  Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. S údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřejete, abychom Vaše údaje dále uchovávali, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Linux Administrator

We are nangu.TV. Although our name may not be recognizable by manyTV and VoD content delivered through our product is watched by hundreds of thousands of people every day.

The following keywords describe us best: IPTV, multiscreen, OTT, multimedia, streaming, OpenSource, Linux, timeshift.

Who we are looking for and what the responsibilities will be:

 • Platform server installations and configurations (operation systems, IPTV platform components, third party DRM systems, support services), solving daily operational issues, upgrades of platform components and OS
 • IPTV platform customer support, especially concerning server components, OS, diagnosing HW and network problems (third-level support)
 • Providing primary emergency support (typically a 7-day assignment once every 6 weeks), overseeing 24/7 accessibility of our customers platforms and the central services of nangu.TV
 • Cooperation in the development of the system focusing on monitoring, security, central control, deployment and other support tools
 • Verification of new OS versions and server systems (DB, HTTP servers, etc.), optimisation of configurations, benchmarking, integration of new functionality and processes and their documentation
 • Providing expert know-how to members of the Junior team, providing backup emergency support

Essential criteria:

 • Previous experience managing Linux installations (Debian GNU/Linux would be an advantage)
 • Thorough knowledge of Linux, databases
 • Networking experience
 • Responsiveness, independence, reliability, detail-oriented
 • Interested in learning new things, new technology
 • Analytical thinking, curiosity about how thinks work and what causes problems
 • Type B driver's licence
 • Excellent level of Czech, solid ability in both spoken and written English (technical language in particular is essential)

Desirable criteria:

 • Knowledge of PostgreSQL, Oracle databases
 • Knowledge of Cisco IOS (switches, content switches), F5 BIG-IP
 • Scripting in any of the following languages: Python, Perl, Bash
 • Experience with automatic deployment and configuration
 • Experience running HA applications and clusters
 • Experience tuning kernels, network stacks and server applications (Apache, JBoss, PostgreSQL, etc.)
 • Experience with packaging in Debian

What we offer:

 • In-house massages, Prague public transport coupon reimbursement, flexible working hours, wide range of beverages, fruit, etc.
 • A group of friendly colleagues with a sense of humor
 • Informal happenings such as football matches, frisbee throwing, pub visits and weekend excursions
 • Free parking

Each day during peak hours, we exceed 25Gbps of delivered unicast data; we have cumulative storage capacity of over 3PB. Television is simply a part of many people’s everyday lives.

We at nangu.TV believe in the openness of software and systems. We build upon popular as well as lesser known OSS (Open Source Software) projects. We further believe that we should also give back to the community and actively support it.

The position is full-time with possible immediate start.

All information provided will be treated as confidential. By sending your resume to us, you agree to us handling your data in compliance with law 101/2000 Sb. concerning the protection of personal data. We will use your personal data only for purposes related to the recruitment process. If you wish to be removed from our database after the position is filled, please let us know.

A picture of our Operations team, so as you know, who you'd be working with:

 

_____________________________________________________________________________________________________

Jsme nangu.TV. Naše jméno možná není často slyšet, přesto náš produkt používá denně statisíce uživatelů.

Tato klíčová slova nás popisují asi nejvýstižněji: IPTV; multiscreen; OTT; multimedia; streaming; OpenSource; Linux; timeshift;

Koho hledáme, jaké budou Tvé každodenní činnosti:

 • instalace a konfigurace serveru platformy (operační systémy, komponenty IPTV platformy, DRM systémy třetích stran, podpůrné služby), řešení rutinních provozních problémů, upgradu komponent platformy a OS
 • zákaznická podpora pro IPTV platformy, zejména pak serverovýchkomponent IPTV platformy, OS, diagnostika HW a síťových problémů (úroveň third-level support)
 • během primárních pohotovostních služeb (v délce cca 7 dní 1x za 6 týdnů) odpovědnost za dohled a zajištění 24/7 dostupnosti zákaznických platforem a centrálních služeb nangu.TV
 • podíl na rozvoji systému pro dohled, bezpečnost, centrální správu, deployment a dalších podpůrných nástrojů
 • verifikace nových verzí OS a serverových systémů (DB, HTTP servery,..), optimalizace konfigurací, benchmarking, integrace nových funkcí a postupů a jejich následná dokumentace
 • poskytování expertního know-how členům Junior týmu, zajištění sekundární pohotovosti

Co je pro tuto pozici nezbytné:

 • předchozí zkušenosti se správou linuxových instalací (Debian GNU / Linux výhodou)
 • výtečná znalost Linuxu, databází
 • orientace v sítích
 • zodpovědnost, systematičnost, orientace na detail
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 • zájem se učit novým věcem a technologiím
 • analytické myšlení, zájem o to, jak věci fungují, co je podstatou problémů
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • bezproblémová komunikace v angličtině (pro tuto pozici je důležitá technická angličtina)

Čím nás ještě zaujmeš:

 • znalostí databází PostgreSQL, Oracle
 • znalostí Cisco IOS (switche, content switche), F5 BIG-IP
 • skriptováním v některém z jazyků: Python, Perl, Bash
 • zkušenostmi s automatickým deploymentem a konfigurací
 • zkušenostmi s provozem HA aplikací a clusterů
 • praxí s tunningem kernelu, síťového stacku a serverových aplikací (Apache, JBoss, PostgreSQL...)
 • zkušenostmi s balíčkováním v Debianu

Na co se u nás můžeš těšit:

 • masáže, proplácení roční jízdenky na pražskou MHD, flexibilní pracovní doba, minerálky, Coca Cola, horká čokoláda, ovoce,...
 • parta pohodových lidí, co nevynechají žádnou možnost si ze sebe navzájem vystřelit
 • hurá akce typu sauna, fotbálek, frisbee, hospoda, chata
 • bezproblémové parkování

Každý den překračujeme ve špičkách 25Gbps hranici v objemu doručených unicastových dat. Kumulativní kapacita storagí přes 3 PB. Televize je prostě každodenní součást dne mnoha lidí.

V nangu.TV věříme v otevřenost softwaru a systémů. Stavíme na známých i méně známých OSS (Open Source Software) projektech. Zároveň věříme v to, že komunita se nemá jen využívat, ale také je potřeba ji aktivně podporovat.

Jedná se o pozici na plný úvazek s možným okamžitým nástupem.

Veškeré zaslané materiály budou považovány za důvěrné. Zasláním životopisu zároveň vyjadřuješ souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuješ společnosti Alnair a.s.. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Se Tvými údaji bude nakládáno výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. V případě, že si nepřeješ, abychom Tvé údaje dále uchovávali, neváhej nás kdykoli kontaktovat.

A tady je fotografie týmu Operations, abys věděl/a, s kým bys tady pracoval/a: